Bild på Eye Gaze Pathways header

Upptäcka

Jag får saker att hända när jag tittar på olika delar av skärmen

Lärande

Här kan vi lära oss om orsak och verkan och att  olika saker händer på skärmen beroende på var vi tittar. Lärandet görs genom att upptäcka, där eleven i sin egen takt kan titta runt och upptäcka vad som händer när man tittar på olika delar av skärmen. När vi gör detta lär vi oss också nya ordförråd såsom färger i ritaktiviteter eller namn på olika objekt i scener.

Kommunikation

Kommunikation vid det här steget kan komma ifrån kommunikationspartnern som utformar användandet av ordförråd vid alla positioner på skärmen. Det här tränar både navigation runt om skärmen och nya ordförråd!

Kalibrering

I det här steget måste eleven göra en enpunktskalibrering. Om det är möjligt så skulle en tvåpunktskalibrering fungera ännu bättre. Klicka här för mer information om kalibrering.

Testa

Övningar i det här steget är gratis att testa om du har en Tobii Dynavox ögonstyrning.

Övning 1: Jackson Pollock

Mål

 • Vi lär oss att måla olika delar av skärmen med olika färger
 • Vi lär oss färgernas namn 

Förbered Dig

För att komma igång med den här övningen behöver du:

Kom Igång!

Följande steg gör det enklare att komma igång med aktiviteten.

 • Anslut din ögonstyrning/starta din enhet
 • Öppna Gaze Point-programmet, börja med playknappen, Säkerställ att musklick är aktiverat och muspekaren är gömd.
 • Klicka här för att måla! 
 • Eleven kan måla på skärmen genom att använda sina ögonrörelser

Tala

Använd fraser som dessa för att förespråka kommunikation!

 • "Jag kan se att du tittar på toppen av skärmen för det är där du målar!"
 • "Jag kan se massor av olika färger på skärmen. Jag gillar att du ändrade färg med ögonen."

Topp Tips

Letar du efter extra hjälp med aktiviteten?

 • Färgen man målar med ändras automatiskt när eleven tittar på en punkt på skärmen under en kort tidsperiod. Gratulera eleven för att den lyckas ändra målafärg med ögonen!
 • Den gömda muspekaren betonar relationen mellan ögonrörelser och ändringar på skärmen.
 • Öppna Eye Gaze Pathway på elevens enhet och på en en annan enhet för att kunna läsa tips och instuktioner samtidigt som eleven deltar i övningarna.

Titta Efter

Kan du se olika färger på olika delar av skärmen? Toppen! Eleven har visat att den kan måla på skärmen och fokusera på det den tittar på.

Gå Utanför Exempel

 Här är några andra sätt att träna på övningarna som tillhör det här steget.

Övning 2: Ljus

Mål

 • Vi lär oss att sätta på lampor som visas på skärmen
  Vi lär oss att titta på olika delar av skärmen

Förbered Dig

För att komma igång med den här övningen behöver du:

Kom Igång!

Genom att följa dessa steg kommer du lättare igång med övningen

 • Anslut din ögonstyrning/starta din enhet
 • Öppna Gaze Point-programmet, börja med playknappen, Göm muspekaren och stäng av musklick
 • Skruva upp volymen!
 • Öppna Sensory Eye FX-programmet och välj "ljusspelet" från listan
 • Eleven kan upptäcka olika delar av skärmen med deras ögon och se att olika ljus sätts på beroende på var på skärmen dem tittar

Tala

Använd fraser som dessa för att förespråka kommunikation!

 • "Jag ser att du tittade på toppen av skärmen för att en glödlampa tändes på samma plats"
 • "Du tittade på en lampa på nedersta raden och jag hörde ett ljud samtidigt!”

Topp Tips

Letar du efter extra hjälp med övningen?

 •  Ett ljud sammanfaller med varje ljus som sätts på. Nämn att du hör ljud för att eleven får dem att spelas med ögonstyrning!

Titta Efter

Ett tecken på att man har lyckats är om några lampor är på konstant, för att sedan stängas av efter några sekunder!

Övning 3: Upptäcka Scener

Mål

 • Vi lär oss att upptäcka en variation av visuella scener och kommunikationsraster.
 • Vi lär oss nya ordförråd associerade till visuella scener och kommunikationsraster.

Förbered Dig

För att komma igång med den här övningen behöver du:

Kom Igång!

Genom att följa dessa steg kommer du lättare igång med övningen

 • Anslut din ögonstyrning/starta din enhet
 • Öppna Gaze Point-programmet,starta det genom att trycka på playknappen, säkerställ att musklick är aktiverat
 • Skruva upp volymen!
 • Öppna Sono Primo
 • Uppmuntra eleven till att titta på skärmen. Olika raster av visuella scener kan väljas beroende på var eleven tittar
 • Eleven kan titta på olika delar av skärmen för att kommunicera olika saker när ett raster eller scen har valts
 • Ordet som acocieras med den delen man tittar på på skärmen kommer höras genom högtalarna
 • Återkoppla till det som hörs!
 • Vi fokuserar inte lärandet på hur precist man lyckas kommunicera känslor eller behov i det här steget. Låt oss bara vänjas med tanken att det finns en variation av olika raster och scener som kan användas i olika syften.

Tala

Använd fraser som dessa för att förespråka kommunikation!

 • "Du sade 'leka ute'. Vi lekte ute igår och det var roligt. Vi kan leka ute idag igen!"
 • "Du sade 'blås massor av bubblor'. Nu kommer jag blåsa massor av bubblor! Jag tycker det är roligt att blåsa bubblor."

Topp Tips

Letar du efter extra hjälp med övningen?

 • Det som kommuniceras i det här steget är inte viktigt, försök ändå återkoppla varje gång användaren tittar på en punkt på skärmen för att förespråka tanken att assistentens återkopplingar är direkt länkade till användarens blick.
 •  Var inte rädd för att ge assistans för att gå ur rastret/scenen och uppmana eleven till att välja ett annat raster eller annan scen.

Titta Efter

Ett enkelt sätt att lyckas i det här fallet är att se om eleven har valt ett raster eller en scen och tittat på några insällningar i dem. Om eleven lyckas göra detta på flera raster eller scener är det ännu bättre!

Fortsätt Växa

Ord att komma ihåg

Kalibrering

För att ögonstyrning ska fungera så optimalt som möjligt så måste ögonstyrningen veta mer om dina ögon, därför behöver du göra en kalibrering. Under kalibreringen mäter ögonstyrningen hur dina ögon reflekterar ljus. Kalibreringen görs genom att följa en punkt, video eller annat grafiskt element som rör sig på skärmen. Kalibreringsdatan kombineras då med vår unika 3D modell av ett mänskligt öga och tillsammans ger de dig en optimal ögonstyrningsupplevelse.

Eleven kan kalibrera inuti inställningarna för Gaze Point.

Tillbaka till toppen av sidan

 

© Copyright 2018 Tobii Dynavox

AnvändarvillkorRättsligt meddelandeSekretesspolicyReturpolicy