Bild på Eye Gaze Pathways header

Välja

Jag kan fästa min blick för att välja specifikt innehåll på skärmen

Lärande

I det här steget lär vi oss att det vi väljer på skärmen leder till riktiga vardagshändelser. Till exempel, informera om hunger, uppskattning eller trötthet genom att välja det lämpiga kärnordförrådet på skärmen.Vi gör det här genom att träna på färdigheten "dwelling", alltså att fokussera och fästa vår blick på en specifik punkt på skärmen under en kort tidsperiod.

När vi vet hur vi ska välja kan vi börja upptäcka andra former av lärande övningar

Kommunikation

Kommunikation baseras på vardagsval som görs av eleven. Valen som görs i en visuell scen, kommunikationsraster eller spel leder till komplett tvåvägskommunikation, där kommunikationspartnern svarar lämpligt på valen som den har fått muntligt av eleven.

Kalibrering

I det här steget behöver eleven en så bra kalibrering som möjligt med så många punkter som eleven kan hantera. Klicka här för mer information om kalibrering.

Testa

Övning 1: It's a Match

Mål

 • Vi lär oss att att aktivt titta på specifika mål på skärskilda områden på skärmen
 • Vi lär oss att göra val genom att "dwell":a (fästa vår blick på en punkt)

Förbered Dig

För att komma igång med den här övningen behöver du:

Kom Igång!

Genom att följa dessa steg kommer du lättare igång med övningen

 1. Anslut din ögonstyrning/starta din enhet
 2. Öppna Gaze Point-programmet, starta det genom att trycka på playknappen och säkerställ att musklick är aktiverat
 3. Klicka här för att spela spelet “Memory Game”
 4. Skruva upp volymen!
 5. Välj mellan lätt, medium eller svår nivå
 6. För att vända på ett kort måste eleven fokusera på kortet för att välja det
 7. Eleven kan vända på kort individuellt genom att "dwell":a (fokussera) blicken på varje kort
 8. Jobba tillsammans med eleven för att komma ihåg bilderna på varje kort!

 

Tala

Använd fraser som dessa för att förespråka kommunikation! 

 • "Du hittade cykeln! Jag kommer ihåg att den andra cykeln var på översta raden."
 • "Jag såg att du valde att vända på det kortet genom att fokusera din blick på det. Det vände på sig när du valde det med ögonen!"

Topp Tips

Letar du efter extra hjälp med övningen?

 • Om du tycker att träffsäkerheten är lite dålig, varför inte testa att kalibrera din enhet?

 • Är fokuseringstiden för långsam eller för snabb? Du kan ändra fokuseringstiden i inställningarna.
 • Hjälp eleven repetera objekten du har sett tidigare och var dem ligger.
 • Beskriv vad eleven har åstadkommit när den har vänt ett kort genom fokusering.

Titta Efter

En trofee kommer upp när ett spel har avslutats. Att se en trofee på skärmen indikerar att man har lyckats! Användaren har visat dennes färdigheter att fästa blicken på olika objekt på skärmen.

Gå Utanför Exempel 

Här är några extra sätt att träna på färdigheterna anslutna till det här steget.

Övning 2: Kommunicera genom att göra val 

Mål

 • Vi lär oss att välja kärnordförråd genom att använda raster och symboler för att kommunicera känslor och behov
 • Vi lär oss nya ordförråd anslutna till olika raster.

Förbered Dig

För att komma igång med den här övningen behöver du: 

Kom Igång!

Genom att följa dessa steg kommer du lättare igång med aktiviteten.

  1. Anslut din ögonstyrning/starta din enhet
  2. Öppna Gaze Point-programmet, starta det genom att trycka på playknappen och säkerställ att musklick är aktiverat.
  3. Öppna Sono Flex
  4. Skruva upp volymen!

5. Modellera stegen som behövs för att välja kontext

   • Genom modellering kan kommunikationspartnern assistera användaren att välja kontext som visas på höger sida. En bra start kan vara en av måltidskontexterna, även om tilläggskontexter finns genom att välja "fler kontexter uppe i det högra hörnet. Till exempel, kommunikationspartnern kan modellera genom att säga "Det är nästan dags för lunch och jag är hungrig. Jag skulle vilja prata om lunch. Frukost, middag, lunch och peka på frukost,middag sen lunch samtidigt som den säger orden

Modellera stegen som behövs för att välja ett objekt inuti en kontext

  • Ordet som skrivs i varje kontext är färgklassificierade med Fitzgerald Key. Att använda dem här olika färgerna för att modellera är ett bra sätt att assistera användaren till att bli bekväm med orden och kategorierna i kontexten. Till exempel kan assistenten modellera genom att säga,"Jag vill säga 'pizza'. Jag vet att 'pizza' är ett substantiv, dem är orangea. Låt oss titta på dem orangea. Gurka, frukt, pizza!" samtidigt som asistenten pekar på gurka, frukt och sedan pizza säger den också orden

6. Nu kan eleven testa att välja innehåll själv. Kom ihåg att kommentera på allt användaren säger!.

7. Här kan vi verkligen understryka det faktum att valen som görs på skärmen resulterar i vardagshändelser

Tala

Använd fraser som dessa för att förespråka kommunikation!

 • "Du fokuserade din blick på ordet 'törstig'. Din favoritdryck finns på bordet. Låt oss ta något att dricka!"

Topp Tips

Letar du efter extra hjälp med aktiviteten? 

 • Om du känner att träffsäkerheten är lite dålig, varför inte testa att kalibrera din enhet?
 • Är fokuseringstiden för långsam eller för snabb? Du kan ändra den i inställningarna.
 • Säkerställ att du repeterar alla ord som eleven väljer
 • Titta efter objekten i "saker"- sektionen. Skaffa några av dem riktiga versionerna av objekten i den här sektionen, ha dem nära så att objekten är lättåtkomliga för att understyrka att när något väljs på skärmen så leder det till en verklig händelse!

Titta Efter

Eleven kan lyckas genom att välja delar av rastret som är relevant till en speciell övning eller måltid som ni båda just nu är engagerade i.

Övning 3: Kommunikation med Tangentbord

Communicator 5 är tillgängligt gratis i 30 dagar - klicka här för att testa det!

Mål

 • Vi lär oss att kommunicera genom att välja bokstäver på ett tangentbord med hjälp av blickinteraktion.

Förbered Dig

För att komma igång med övningen behöver du:

Kom Igång!

Genom att följa dessa steg kommer du lättare igång med övningen. 

 1. Anslut din ögonstyrning/starta din enhet
 2. Öppna Gaze Point-programmet och säkerställ att musklick är påslaget
 3. Öppna Communicator 5
 4. Välj "alla paneler" och lägg till ett av "ögonstyrningstangentborden" på startsidan
 5. Uppmuntra eleven till att titta på skärmen och välja bokstäver. Kommunikationspartnern kan använda fraser så som "du valde bokstaven 'M' från tangentbordet. När du trycker på 'talaknappen' kan jag höra bokstaven 'M' . Tänk på det här som tangentbordstestning. Det här ska ses som "inget fel" och allt som eleven säger ska svaras på.
 6. Efter det här kan vi träna på att säga ord genom att använda samma tangentbord. En bra start är att modellera ord som du vet att eleven känner igen och har använt förut, till exempel från kommunikationsrasteor i Sono Primo eller Sono Flex. Vi kan använda ordförråd så som "Jag har sett att du har valt ordet pizza förut. 'Pizza' börjar på 'P' .Jag undrar om du kan välja bokstaven 'P'? Kommunikationspartnern kan då följa eleven genom resten av ordet på samma sätt.
 7. Vi kan då uppmuntra eleven till att bygga på färdigheten genom att bygga meningar!

Tala

Använd fraser som dessa för att förespråka kommunikation!

 • "Du stavar det du vill säga. Jag ser att ordet 'pizza' har föreslagits. Jag undrar om du skulle vilja ha lite pizza? Jag vet att jag skulle vilja ha!"

Topp Tips

Letar du efter extra hjälp med övningen?

 • Om du känner att träffsäkerheten är lite dålig, varför inte testa att kalibrera din enhet?
 • Är fokuseringstiden för långsam eller för snabb? Du kan ändra fokuseringstiden i inställningarna
 • Titta på ordförslagslistan vid toppen av skärmen medan eleven stavar ordet. Ordet kommer ofta dyka upp i listan efter att några få bostäver har valts.
 • Användandet av det "fokuseringsfria" tangentbordet tar bort behovet av att behöva fokusera på tangenter och välja dem , som med träning gör kommunikation snabbare. Varför inte lägga till det på startsidan i Communicator och testa det!?

Titta Efter

Ett säkert tecken på att man har lyckats är att höra orden högt som eleven har skrivit med sina ögon. Är det meningar som du kan höra, ännu bättre!

Övning 4: Beam Messaging

Mål

 • Vi lär oss att kommunicera på distans genom att skicka textmeddelanden via Communicator 5.3

Förbered Dig

För att komma igång med den här övningen behöver du:

Kom Igång!

 1. Titta på video ovan för att installera Beam Messaging
 2. Anslut din ögonstyrning/starta din enhet
 3. Nu när Beam Messaging är installerat, kan eleven öppna "textmeddelanden" från startsidan i Communicator 5.3
 4. Eleven kan välja " nytt meddelande" och börja skriva genom att använda tangentbordet!
 5. Uppmana eleven att skicka ett nytt meddelande till någon i samma rum
 6. När mottagaren får meddelandet, kan den visa det för eleven för att demonstrera hur det fungerar från mottagarens sida
 7. Mottagaren kan då självklart svara!

Tala

Använd fraser som dessa för att förespråka kommunikation! 

 • "Jag ser att du kan skicka och ta emot meddelanden från Communicator 5.3.
  Jag skulle vilja kommunicera med textmeddelanden. Jag kommer skicka ett meddelande till dig nu!"

Topp Tips

 • Om du känner att träffsäkerheten är lite dålig, varför inte testa att kalibrera din enhet?
 • Är fokuseringstiden för långsam eller för snabb? Du kan ändra fokuseringstiden i inställningarna
 • Eleven kan ta emot meddelanden via Communicator 5.3 också. Varför inte testa att skicka ett textmeddelande till elevens nummer och uppmuntra att eleven svarar! 
 • Ge eleven en uppgift att göra i Communicator 5.3....och låt dem få veta uppgiften via ett textmeddelande! Ge en uppgift så som, "Jag undrar om du kan lägga till det "fokuseringsfria" tangentbordet på startsidan för Communicator? Första steget är att välja ' alla paneler' ."

Titta Efter

 En pågående konversation via textmeddelanden är ett starkt tecken på att man lyckats.

Fortsätt Växa

Ord att komma ihåg

Kalibrering

För att ögonstyrning ska fungera så optimalt som möjligt så måste ögonstyrningen veta mer om dina ögon, därför behöver du göra en kalibrering. Under kalibreringen mäter ögonstyrningen hur dina ögon reflekterar ljus. Kalibreringen görs genom att följa en punkt, video eller annat grafiskt element som rör sig på skärmen. Kalibreringsdatan kombineras då med vår unika 3D modell av ett mänskligt öga och tillsammans ger de dig en optimal ögonstyrningsupplevelse.

Eleven kan kalibrera inuti inställningarna för Gaze Point.

Fitzgerald Key

The Fitzgerald Key är det traditionella sättet att presentera kärnord grupperade tillsammans på sidan med delar av tal. Med det här sättet kan du börja litet och jobba dig uppåt större och större (ha ett mindre raster och öka storleken för att lägga till fler ord, börja stort och fylla på (ha ett större raster med få ord och gradvis visa mer ord utan att lägga till knappar, eller börja med ett raster fullt av ord ( välj en lämplig storlek på raster för användaren och visa alla ord från början i rastret).

Modellering

Modellering är när kommunikationspartnern pratar med eleven samtidigt som den pekar/väljer nyckelord på elevens AKK-enhet. Det här utvecklar både elevens förståelse för språk och symboler.

Fokusering ("Dwelling")

Fokusering är färdigheten att fokusera din blick på en specifik punkt på skärmen under en viss tidsperiod. Genom att göra det kan vi göra aktiva val med vår blick.

Tillbaka till toppen av sidan 

© Copyright 2018 Tobii Dynavox

AnvändarvillkorRättsligt meddelandeSekretesspolicyReturpolicy