Vad är alternativ och kompletterande kommunikation (AKK)?

Alla personer, oavsett graden eller svårigheten av deras funktionshinder, har en grundläggande rätt att genom kommunikation påverka deras egen tillvaro.

- American Speech and Hearing Association

Kommunikation är en viktig del av livet. Ofta lämnas människor med kommunikationssvårigheter i tystnad, eftersom de inte har de verktyg som krävs för att kommunicera och vara delaktig i världen runt dem. 

Det är här AKK kommer in. 

Vad är alternativ och kompletterande kommunikation (AKK)? 

Alternativ (istället för) och kompletterande (tillägg) Kommunikation (AKK) är: 

- Varje sätt (metod, enhet, system eller teknik) som underlättar för en person med kommunikationssvårigheter att kommunicerar mer effektivt, i större omfattning, med fler personer och/eller fler miljöer.

Exemplen innefattar: 

  • En elev använder sitt kommunikationssätt för att svara på en fråga i klassen. 
  • Någon pekar på en bild med mat på menyn på en restaurang. 
  • Hemma använder en vuxen en AKK-enhet för att ringa till sin läkare. 

Tänk på det här sättet. Alla människor, även de som kan tala, använder sig av olika sätt att kommunicera. Vi kan använda gester, pekningar, ansiktsuttryck, kroppsspråk och skrift “istället för” tal och “utöver” tal. 

Exemplen innefattar: 

  • På arbetsplatsen kan du använda en dator för att skicka ett e-postmeddelande.
  • Hemma kanske du använder din röst utöver att vifta med handen för att få någons uppmärksamhet. 
  • I ett möte kan du använda ett ansiktsuttryck för att låta en vän veta att du är uttråkad.  

Kom ihåg! Kommunikation är inte enbart tal. Det är en process mellan människor som består av att ge och ta emot information och det kan uppnås på många olika sätt.  

Titta på när Ava, en femårig tjej med Retts syndrom, använder AKK

Titta på när Steve, en vuxen med ALS, använder AKK

© Copyright 2021 Tobii Dynavox

AnvändarvillkorRättsligt meddelandeSekretesspolicyReturpolicy