Förutsatt kompetens

Tidigare antogs det att personer med Retts syndrom hade mycket låg kognitiv förmåga. Men den gemesamma upfattningen bland vetenskaps-, utbildnings- och terapisamhället har förändrats avsevärt under de senaste åren. 

Men 2011 visade forskning med ögonspårning att flickor med Retts syndrom hade underskattats vad gäller deras bearbetningsförmåga och kognitiva förmåga.

Begreppet förutsatt kompetens har en positiv effekt på både personen med Retts syndrom, familjerna och behandlingsteamen. Vi vet nu att en språkrik omgivning ökar barnets användning av AKK, engagerar familjer mer i barnets utbildning och resulterar i läs- och skrivaktiviteter för många.

© Copyright 2021 Tobii Dynavox

AnvändarvillkorRättsligt meddelandeSekretesspolicyReturpolicy