Modellera språk

AKK handlar inte enbart om den enskilde brukaren. För att någon med Retts Syndrom ska lära sig att använda sitt kommunikationshjälpmedel måste vi andra använda den på samma sätt som vi förväntar oss av brukaren. Det är på samma sätt som när ett barn lär sig att peka eller på andra sätt visa något, vi svarar och ger mening åt deras handlingar. Barn med försenad utveckling genom tillstånd såsom Rett syndrom behöver samma nivå av input, men kommunikationspartners måste försöka förstå, eller förutsätta, vad barnet kan tänkas försöka säga i en viss situation och modellera det på lämpligt sätt. Med tiden hoppas vi att brukaren kommer att förstå och använda samma språk och beteende på lämpligt sätt.

Ögonen är ett av de bästa pekdonen för personer med Retts Syndrom. Det är därför viktigt att de lär sig att använda sina ögon att peka med så tidigt som möjligt. Bra språkpaneler baserade på att kommunicera i "här och nu" är viktiga.

På Tobii Dynavox har vi ett antal paneler beroende på språk, symbolpreferens, språknivå etc. Alla våra vokabulärer har ämnesbaserade sidor som gör det möjligt med situationsbaserad kommunikation. Du kan du ladda ner alla våra mjukvaror och prova dem själv, utan kostnad.

Tobii Dynavox Snap Scene

Snap Scene

Snap Scene är en omedelbar scenbaserad kommunikations- och språkinlärningsapp för ditt barn. Den förvandlar vardagliga händelser till chanser att lära sig att kommunicera naturligt. Ta ett foto och tagga det med inspelningar för att låta ditt barn kommunicera ögonblickligen.

Den är utformad för små barn, så tidigt som tidig barndom, som precis börjar lära sig att kommunicera och som ännu inte pratar, tar längre tid på sig att lära sig prata, pratar men är svåra att förstå eller löper risk för kommunikationssvårigheter.

Läs mer om Snap Scene och kompanjonappen Pathways här.

Bild som visar hur Symbol Communicator 2s gränssnitt ser ut

Communicator

Communicator 5 omvandlar text och symboler till tal och har lättanvända verktyg för datoråtkomst, e-post, textmeddelanden, telefoni, omgivningskontroll med mera.

Du kan anpassa innehåll genom lättanvända redigeringsverktyg och kommunicera via text eller symboler, liksom via högkvalitativt tal för kommunikation ansikte mot ansikte.

Tobii Dynavox Compass iPad skärmdump

Compass

Ibland är det lättare för ett barn med autism att förstå en upplevelse eller händelse med mer information i ett kort berättelseformat. Detta innefattar vad barnet kan förvänta sig ska hända, hur det kan kännas och hur hen ska svara. För Compass har vi två titlar som kan vara lämpliga för ditt barn med Retts Syndrom: Core First och Podd.

Compass är tillgängligt på våra pekenheter i T-Series, vår I-Series+ med blickstyrning, liksom på Apple iPad.

© Copyright 2021 Tobii Dynavox

AnvändarvillkorRättsligt meddelandeSekretesspolicyReturpolicy