Läsa och skriva

Om vi förutsätter kompetens hos personer med Retts syndrom, är det viktigt att försöka lära dem att läsa och skriva så snart som möjligt.

Läsa

Lässtrategierna beror mycket på personen ifråga, men det börjar med att läsa för personen, precis som med vilket barn som helst!

Språkböcker med kärnord som förstärker tidiga strategier för kommunikation är en bra början. Dessa kan läsas tillsammans med en "ögonmarkör" med valfritt blickstyrningssystem. På så sätt kan någons ögonpekande leda aktiviteten, vilket är en bra anknytning till språkstrategin med AKK.

Fotoutklipp. Böcker kan fotograferas och aktiva zoner skapas. Dessa kallas för hotspots. Detta möjliggör viktig ensamtid, utforskande och interagerande.

En produkt som främjar läsning är Tobii Dynavox ALL

Skriva

Tillgång till ett tangentbord är viktigt för alla som använder AKK. Tangentbord kan vara segmenterade, ha symbolprediktion eller öppna symbolordbanker.  Så länge som vi ger alla markeringar en mening håller vi barnet engagerat och på kurs mot läs- och skrivförmåga.

Detta är också ett viktigt sätt att få lärare engagerade i elever med Retts syndrom och ge dem erfarenhet av någons AKK-enhet.

© Copyright 2021 Tobii Dynavox

AnvändarvillkorRättsligt meddelandeSekretesspolicyReturpolicy