Barndomstalsapraxi

Barndomstalsapraxi (CAS), ibland kallat utvecklad apraxi, är en motorisk talsjukdom där det finns svårigheter att göra rätt ljud, stavelser och ord. Vanligtvis är det inget fel på musklerna i ansiktet, tungan, läpparna eller käken. Hjärnan har svårigheter att styra rörelserna som krävs för tal.

Hur kan AKK hjälpa ett barn med CAS?

Det primära målet för ett barn med CAS som använder en AKK-enhet är att förbättra kommunikation, inte ersätta eller hämma befintliga barnets kommunikationsfärdigheter. För att barn med CAS också kan erfara förseningar i receptivt och uttrykande språkutveckling, kan en robust AKK-enhet med ett strukturerat ramverk ge de åtkomst till verktygen som behövs för att stödja deras språk och läs och skriv lärning. AKK används för att underlätta tal eller för att hjälpa barnet uppnå högre nivåer i språkfärdighet. Traditionell talterapi kan användas tillsammans med alternativa kommunikationsstrategier för några barn med CAS.

De flesta AKK-användarna fortsätter använda befintliga kommunikationsfärdigheter (exempelvis verbaliseringar, ansiktsuttryck, gester, etc.) tillsammans med AKK-enheten. Interventionerna med AKK strävar efter att bestämma barnets kommunikationsbehov, identifiera barnets styrkor och matcha de med möjliga AKK-lösningar. Då det finns många olika AKK-system är det viktigt att ta med allt i beräkningen som gör ett AKK-system lämpligt för ett barn med CAS.

Ett AKK-system borde:

  • Öka deltagandet i klassrummet, umgänget och hemma
  • Stödja språk och läs- och skrivinlärning genom ett robust och strukturerat språksystem.
  •  Uppmuntra till lyckad vardagsinteraktion med andra.
  • Vara lämpligt för barnets ålder och kommunikationsförmåga.
  •  Stödja akademiska prestationer och adressera IUP och personliga mål.

© Copyright 2019 Tobii Dynavox

AnvändarvillkorRättsligt meddelandeSekretesspolicyReturpolicy