Blickinteraktion och Cerebral Pares

Hur mycket kan du säga genom att titta in i någon annans ögon? Allt, om tittaren är en kamera på en blickinteraktionsteknologi- enhet. För de med mobilitetsproblem som till tillhör cerebral pares kan ögonen prata, skriva, surfa på internet, kontrollera TVN, lampor och vattenspridare.

Cerebral Paresär en sjukdom som börjar före, under eller kort efter födsel. Skador på skärskilda delar av hjärnan orsakar milda eller allvarliga nedsättningar av muskelkontrol. Gå, prata och hålla i saker kan vara omöjligt. 

Blickinteraktionsteknologi är ett sätt för de med CP att kontrollera en kommunikationsenhet eller en anpassad dator med bapra ögonen. Det tillåter De att prata, läsa, skriva och interagera med världen runt omkring dem. Med blickinteraktionsteknologi kan användare hantera en dator genom att styra musen med ögonen: Titta på en skärmikon, fokusera, blinka och du har precis berättat för datorn vad den ska göra.

Vem kan bli hjälpt av blickinteraktionsteknologi?

De som har problem med att använda en dator eller ett kommunikationshjälpmedel såväl som andra verktyg kan finna ett blickinteraktionssystem användbart.

En kandidat för teknologin kommer att jobba med ett utvärderingslag som vanligtvis består av familjemedlemmar, doktorer, lärare och kan även inkludera logopeder, arbetsterapeuter, rehabliteringsingenjörer, sjukgymnaster eller socialarbetare.

De kommer titta efter några grundläggande funktioner, som inkluderar:

  • Förmågan att fokusera på en punkt
  • Tillräckligt bra syn för att se skärmen
  • Förmågan att stanna i position framför skärmen
  • Förmågan att titta fram och tillbaka

Hur fungerar blickinteraktion?

En lågenergi LED-ljus lyser på användarens ögon. Delar av ljuset studsar på ögats yta, medans andra delar studsar på näthinnan på baksidan av ögat. En kamera i ögönstyrningen tar bilder på användarens ögon och på reflektionerna. Systemet kan då koppla ögonrörelsen till en specifik punkt på datorskärmen.

Tobii Dynavox ögonstyrningar är speciellt användbara för personer med Cerebral Pares på så sätt att deras ögon kan spåras, men samtidigt ha stora huvudrörelser. Learn more about gaze interaction here.

Öppnar nya världar

Att använda blickinteraktionsteknologi kan öppna nya världar för de med Cerebral Pares. Det kan låta användare kommunicera med omgivningen genom att kontrollera talgenerererande programvara. Genom att göra datorer åtkomliga, teknologin främjar kommunikation och anslutning med omgivningen. När linked with smart home devices, det tillåter en grad av självständighet som tidigare kanske har varit omöjligt. Det kan hjälpa användare att anvancera i sin utbilding. Det kan låta de ha roligt med datorspel och uttrycka sin kreativitet med bild och musikprogram.

Blickinteraktionsteknologi kan hjälpa till att låsa upp den fulla potentialen hos de med Cerebral Pares.

© Copyright 2019 Tobii Dynavox

AnvändarvillkorRättsligt meddelandeSekretesspolicyReturpolicy