En språngbräda för läs och-skrivkunnighet för barn med Cerebral Pares.

Blickinteraktionsteknologi gör djupgående skillnad i livet för många personer med fysiska sjukdomar som allvarligt begränsar deras användande av kroppen. Det är speciellt viktigt för de med Cerebral Pares.

För individer med CP handlar det inte om att rekonstruera livet,det handlar om att bygga ett liv från år ett, för att Cerebral Pares har sina rötter när hjärnän utvecklas före, under eller kort efter födseln.

Barn med mild CP kan ofta bli integrerade med lite intervention. För de som påverkas mer djupgående kan alternativ kommunikation hjälpa till att minska utbildningsgapet.

Utveckling och utbildning

För att personer med djupgående CP har begränsningar från början av deras liv, har många inte fått chansen att utveckla färdigheter såsom att prata, läsa eller skriva och de kan inte dra nytta av erfarenheter för att hjälpa de igenom utmaningarna i det dagliga livet.

Som tur är så gör blickinteraktion nya saker möjliga för personer med CP och erbjuder möjligheter till lärande som de aldrig haft förut. För att alternativa teknologier har blivit mer effektiva, kompakta och prisvärda är det nu möjligt för barn som har CP att komma in i klassrum och lära med sina kamrater.

Hänga med i klassrummet

De med Cerebral pares erfarar breda skillnader i möjligheter och utmaningar, det är svårt att uttala sig generellt om akademiska möjligheter. En uppskattning är att barn med allvarlig CP-begränsningar men med normal inteligens kan, genom att använda ögonstyrda enheter uppnå 80% av utbildningsmålen jämfört med andra barn.

En annan viktig faktor med blickinteraktionsteknologi är tidsåtgången det tar att utföra olika uppgifter. Ju snabbare de kkan kommunicera, desto mer information kan elever med CP utbyta med deras lärare och assistenter. Det här betyder att lärare kan lära sig mer om deras elevers personligheter och förmågor. I vissa fall kan denna insyn upptäcka andra utmaningar i lärandet såsom dyslexi, som bidrar till justeringar i lärarens förhållningssätt och effektivisering.

Oavsett ålder, blickinteraktionsteknologi kan ha en djupgående roll för personer med Cerebral Pares och vara ett vitalt verktyg för akademisk utveckling.

© Copyright 2021 Tobii Dynavox

AnvändarvillkorRättsligt meddelandeSekretesspolicyReturpolicy