HeroImage

Cerebral Pares (CP)

Termen " Cerebral Pares" avser en rad icke-progressiva nervsjukdomar som orsakas av skador på en eller flera områden av hjärnan.

 Om du eller en familjemedlem har Cerebral Pares eller om du är en lärare eller talpedagog som jobbar med individer som har Cerebral Pares, då vet du hur utmanande kommunikation kan vara. Eftersom symtomen varierar från person till person kan talsvårigheter komma ifrån motoriska svårigheterna som associeras med Cerebral Pares. Dessa tal och språkutmaningarna påverkar både de med Cerebral Pares och deras kommunikationspartners.

Med rätt stöd kan individer med Cerebral Pares kan dem uttrycka sig efter deras fulla potential. Förbättrad kommunikation kan leda till ett fullgott liv som du kan vara nöjd med.

 Kommunikation för självständighet

 På Tobii Dynavox tror vi att språk är grunden för kommunikation och uttryck. För att verkligen kunna vara användbart och meningsfullt måste språket som finns på kommunikationsdatorn ha ett ramverk och struktur. Det måste vara mer än slumpmässigt utvalda ord och fraser. Det måste vara lämpligt för kommunikatören, meningsfullt för mottagaren och relevant för den miljön där kommunikationen uppstår. Det är därför vi har skapat en förstående portfölj av produkter för att tillgängliggöra kommunikation och uppmuntra självständighet.

  • Effektiv– Eftersom individer med Cerebral Pares kan ha svårigheter att uttrycka viljor och behov erbjuder vår kommunikationsprogramvara rubrikspecifika sidor och snabbmeddelanden som kommer uppmuntra lyckad dag-till dag kommunikation genom att använda återanvändbara fraser och meningar som kommer stödja snabb och effektiv kommunikation. Dessa verktyg kan även lätt kombineras för att skapa mer fullständiga och komplexa meddelanden ( exempelvis Hej, Vänta! Godnatt mamma., etc)
  • Precis –Precisionselement tar fördel av enordsvokabulär (som exempelvis basord och kategoriserade ordböcker)  för att stödja skapandet av nya meddelanden genom att kombinera individuella ord för att skapa en fullständig tanke . Core-First, WordPower och Sono Lexis är alla exempel på basordspaneler som finns på Tobii Dynavox-enheter; och dessutom inkluderar precisionselement tangentbord. Individer med Cerebral Pares kan välja det tangentbordsuppsättningen som bäst passar deras specifika behov.
  • Organiserad – Många kommunikationssidor som hittas på våra enheter erbjuder en sammanhängande knappuppsättnings-strategi som uppmuntrar motoriskt lärande. För individer med Cerebral Pares är det vanligt att ; i alla åldrar och kommunikationsfärdigheter så förbättras deras oansträngda förvandling till nästa nivå av språk, läs/skrivkunnighet och kommunikationsfärdigheter.
  • Anpassningsbar - Vi erbjuder lättanvändhet genom flexibla och intuitiva anpassningsbara verktyg såsom symbol bibliotek, mallar för att skapa nya sidor och digitala bilder. Individerna kan också använda den inbyggda kameran för att ta bilder och sätta dem i kommunikationssidor.

 Hur våra produkter kan hjälpa till

Vi erbjuder en rad verktyg som kan hjälpa individer med Cerebral Pares att övervinna kommunikationsutmaningar, utveckla språk/läs- och skrivfärdigheter, göra val och berätta deras tankar och på ett fullgott sätt delta i livet!

 Våra produkter stödjer flera behovsområden, som inkluderar:

  • Lärande och kommunikation
  • Anställningsverktyg
  •  Komma åt världen genom exempelvis e-post, Skype, telefon eller Facebook
  • Omgivningskontroll såsom kontrollera TV, Stereo, dörrar etc
  • Utveckling av sociala färdigheter

© Copyright 2021 Tobii Dynavox

AnvändarvillkorRättsligt meddelandeSekretesspolicyReturpolicy