Utmanande beteende

Svårt, eller utmanande, beteende hos barn med autism är inte lätt att förstå och dess rötter är ofta tilltrasslade och mångfacetterade. De tal-, språk-, och icke-verbala kommunikationssvårigheter som kommer hand i hand med autism är dock alltid en del av förklaringen.

  • Svårt beteende beror på komplicerade orsaker
  • Svårt beteende är ingens fel
  • Svårt beteende tar tid och blir bättre med tiden

"När vi ger autistiska barn de färdigheter och verktyg som de behöver, omger de med kommunikationsmöjligheter och ger dem motivation att ta kontakt med världen runt omkring dem, kan vi minska det utmanande beteendet.

Att säga till ett barn vad vi vill att de ska göra och hur vi vill att de ska bete sig fungerar sällan. Istället är det bättre att använda ett system som stödjer individualitet, val och problemlösning. När vi får en bra kombination av vad ett barn tycker är viktigt och vad som är viktigt för barnet - då börjar vi komma någonstans!"

— Chris Barson

Visuella scheman och sekvenser

Ibland är ditt barns morgonrutin lite mer hektisk än den borde vara, eller hur? Pröva att använda ett visuellt schema för att hjälpa till vid övergångar och fokusera på uppgiften! Visuella scheman kan bidra till att underlätta kommunikationen och således minimera beteendemässiga problem. Visuella scheman bidrar till att ge personer med autism förutsägbarhet. När personer med autism bättre förstår och förväntar sig vad som ska hända hjälper det dem att anpassa sig enklare till sitt schema och omgivningen.

Först-Sedan

Svarar ditt barn på förstärkare som en del av dagliga aktiviteter? Svarar ditt barn på aktiviteter där hen har en bestämd struktur? När svårigheter uppstår kan det vara väldigt stödjande och lugnande att använda ett visuellt stöd för att förklara sekvensen av en aktivitet för ditt barn. Att ytterligare förstå sekvensen av nödvändiga händelser för att få en förstärkare kan ge den typ av stöd som ett barn behöver. Först-Sedan-strategier är bland de enklaste formerna av denna typ av stöd. Först-Sedan består av två komponenter, antingen en enkel sekvens kring aktiviteter (först går vi till affären, sedan går vi hem) eller en sekvens som leder till en förstärkare (först äter du morötterna, sedan får du en kaka).

Sociala berättelser

SIbland är det lättare för ett barn med autism att förstå en upplevelse eller händelse med mer information i ett kort berättelseformat. Detta innefattar vad barnet kan förvänta sig ska hända, hur det kan kännas och hur hen ska svara. Kan ditt barn ha användning av mer information om hur en situation kommer att fungera?

Visuella regler

Ibland kan det vara svårt för ett barn med autism att förstå när saker inte fungerar på samma sätt i olika situationer. Ett visuellt regelskript är ett stöd som kan hjälpa barnet att förstå varför saker händer på olika sätt, utifrån olika omständigheter. Exempelvis, om det regnar leker vi inomhus, men om det är soligt går vi ut.

Belöningslistor

Gillar ditt barn att få förstärkare eller belöningar när hen uppför sig bra? Så klart! Det gör vi alla! Med ett symbolbaserat belöningssystem kan barnet förtjäna belöningar genom att utföra ett förbestämt antal uppgifter.

Kontingenskartor

Barn med autism kan ha svårt att förutse konsekvensen eller resultatet av sina beslut och beteenden. En kontingenskarta ger en visuell väg som visar resultatet av två möjliga beteenden. Om barnet t.ex städar sitt rum kan en kompis komma över och leka. Om barnet inte städar rummet måste hen stanna hemma utan några gäster.

Tidtagare

Är det svårt för ditt barn att förstå hur länge till hen måste vänta på något? Eller tycker du det är svårt att hålla barnet engagerat i en aktivitet när hen bara undrar när den är slut hela tiden? Tidtagare underlättar övergångar in i eller ut ur en aktivitet. När en tidtagare signalerar att något roligt är slut hjälper det till att eliminera beteende genom att göra meddelandet mindre personligt. Personer med autism lär sig att förvänta sig tidtagaren och kan planera därefter.

Stödmallar

Genom välbekanta beteendestöd kan personer med autism förlita sig på strukturer som de känner till med information som kan vara lugnande och hjälpande i svåra situationer. Tror du att det skulle hjälpa att ha förskapade mallar som du kan skräddarsy för att ge stöd åt ditt barn och hjälpa till med utbrott?

Compass har beteendestöd för över 60 specifika kommunikationsscenarier – se Kommunicera behov och önskemål.

© Copyright 2021 Tobii Dynavox

AnvändarvillkorRättsligt meddelandeSekretesspolicyReturpolicy