Social Interaktion

Kommunikation är den viktigaste funktionella färdigheten som kan läras ut till ett barn, inklusive de med autism. Så fort ett barn diagnostiseras med autism är det fördelaktigt att börja använda AKK (Alternativ och kompletterande kommunikation). Vänta inte på att ett barn ska börja prata innan du börjar använda AKK.

"Barn med normal utveckling lär sig att kommunicera genom att vara en del av en miljö där andra personer använder sitt språk för att prata med och omkring dem. De väljer vilka ord de vill använda från det enorma utbud av ord de hör och ser användas. Samma sak gäller för barn som lär sig en alternativ språkform.

Det finns många symbolsystem och de kan presenteras både i lågteknologisk (papper) eller högteknologisk (teknikbaserad) form. Det är viktigt att de som använder ett högteknologiskt system även har en lågteknologisk variant i reserv så att symbolerna alltid finns till hands.

Nyckelsteget till att utveckla funktionella kommunikationsfärdigheter är modellering. Det är här som vuxna och jämnåriga använder ett AKK-system genom att peka på symbolerna medan de pratar med barnet."

— Rosie Clarke

Sociala berättelser

Kan ditt barn ha användning av mer information om hur en situation kommer att fungera? Ibland är det lättare att förstå en upplevelse eller händelse med mer information i ett kort berättelseformat. Detta innefattar vad barnet kan förvänta sig ska hända, hur det kan kännas och hur hen ska svara.

Compassämnen

Alla vill inte prata om samma saker. Du kanske har märkt att ditt barn är mer benäget att kommunicera när hen gör något som hen tycker är motiverande. Det är viktigt att ha ett system med ett brett ämnesbibliotek för att erbjuda de saker som är viktigast för ditt barn, utan att be hen att titta på ämnen som hen inte tycker är viktiga.

Snabbord och fraser

Behöver ditt barn ett sätt att få din uppmärksamhet? Har ditt barn ett sätt att svara socialt på ett snabbt och relevant sätt med familj och vänner? Att ha tillgång till ord som är kraftfulla och motiverande, som "titta" och "kom hit", kommer hjälpa ditt barn delta i sociala interaktioner oftare och stödja dem så att de hänger med när andra pratar.

Modellering med video

Vissa barn blir hjälpta av att se vad andra gör för att utföra en uppgift eller delta i en aktivitet. Kan du tänka dig stunder då du skulle vilja använda den strategin med videoklipp av själva barnet för att hjälpa hen att lära sig hur man utför en uppgift eller deltar? Videomodellering är en jättebra strategi som ger barnet en chans att imitera en modell och sedan börja använda den färdigheten i sin egen omgivning.

Skripts

Försöker ditt barn kommunicera socialt, men har svårt för ordväxlandet i en social situation? Skript kan vara till hjälp för att lära ut delar av dialogen som rör ett ämne och sedan ge barnet möjlighet att lära sig att utöka dialogen i framtiden.  Skript ger också ett sätt att dela berättelser och personlig information (som t.ex. semesterplaner eller vad som hände i helgen) i ett välorganiserat format som ger barnet rätt ord för effektiv ordväxling.

Öva social kompetens

Då och då kanske ditt barn har det svårt socialt och behöver lite extra stöd för att utveckla de färdigheterna. I sådana situationer kan det hjälpa att ha tillgång till ett roligt, lättanvänt och engagerande onlineprogram för barn med sociala inlärningssvårigheter. Utbildningen i detta område bör ta itu med viktiga sociala och emotionella färdigheter som man behöver för att röra sig i den sociala världen.

Personliga foton och meddelanden

Märker du att ditt barn är mer engagerat och intresserat när hen tittar på foton och meddelanden som handlar om riktiga personer och saker i barnets liv? Så klart! Det är viktigt att ha ett system som kan skräddarsys med foton och meddelanden som ger barnet en starkare motivation att interagera!

Brett ämnesbibliotek

Alla vill inte prata om samma saker. Du kanske har märkt att ditt barn är mer benäget att kommunicera när hen gör något som hen tycker är motiverande. Det är viktigt att ha ett system med ett brett ämnesbibliotek för att erbjuda de saker som är viktigast för ditt barn, utan att be hen att titta på ämnen som hen inte tycker är viktiga.

Använd förskapade ämnen för att komma igång eller skapa ämnen som är helt skräddarsydda för ditt barn.

© Copyright 2021 Tobii Dynavox

AnvändarvillkorRättsligt meddelandeSekretesspolicyReturpolicy