Intellektuella funktionsvariationer

Intellektuella funktionsvariationer, ibland kallat kognitivt funktionshinder, påverkar uppskattningsvis en av 10 familjer. Senaste mätningarna visar att det finns 7-8 miljoner Amerikaner i alla åldrar som lever med intellektuella funktionshinder. Några av dessa individer kan uppleva svårigheter med självuttryck och sociala förhållanden. Barn och vuxna med intellektuella funktionsvariationer kan och lär sig nya färdigheter. De kan däremot behöva mer stöd och tid för att göra det. Med det här stödet, lärandet och utvecklingen tillåts alla med intellektuella funktionsvariationer att växa.

 Möjliga tecken och symptom från intellektuella funktionsvariationer kan inkludera:

  •  Försenat tal eller svårt att prata.
  • Svårt att uttrycka viljor och behov.
  • Problem att förstå världen rund omkring dem.
  •  Svårt att förstå konsekvenserna av deras handlingar.

Tobii Dynavox erbjuder ett spektrum av verktyg för individer med intellektuella funktionsvariationer som behöver överkomma kommunikationsutmaningar, utvekla läs och- skrivfärdigheter, göra val, berätta vad de tänker och till fullo delta i livet!

Våra produkter stödjer flera nyckelområden gällande behov, inkluderat:

  •  Kommunikations och språkutveckling.
  • Utveckla kognitiva färdigheter.
  •  Positivt beteendestöd.
  •  Utveckla sociala färdigheter.

© Copyright 2021 Tobii Dynavox

AnvändarvillkorRättsligt meddelandeSekretesspolicyReturpolicy