Förbli dig själv, trots ALS

Vad består en personlighet av? Andra uppfattar våra personligheter som våra tankar och känslor som vi uttrycker genom våra handlingar, gester, kreativa påhitt och våra ord. Personer som lever med amyotrofisk lateralskleros (ALS) har en frustrerande och till och med plågsam utmaning: Deras mentala förmåga är oftast orörd av sjukdomen, samtidigt som de förlorar sin fysiska förmåga att uttrycka sig själva.

Vare sig vi skämtar med vänner, uttrycker kärlek, eller talar offentligt, skiner våra personligheter igenom i våra röster. ALS kan beröva patienter deras röster. Försvagade muskler i munnen och halsen ger ett sluddrigt tal. Muskler som stödjer andningen försvagas och sänker volymen. Men röstförstärkningssystem och talsyntes gör det möjligt för patienter med ALS med försvagade röster att säga vad de tycker.

De syntetiska rösterna som används i enheter för alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) kan för somliga kännas begränsande vad gäller talets hastighet, tempo, volym och ton, och gör det svårt att förmedla känslor och personlighet.

Att bevara patienters röster kan hjälpa dem att behålla sina unika personligheter trots sjukdomens fortskridande. Att spara sin röst i en röstbank, om det görs tidigt nog, kan hjälpa. En patient kan spela in vanliga fraser för användning senare i en enhet för syntetiskt tal. I en annan process läser patienten en rad ord för att bilda ett brett spektrum av ljud som sedan används för att generera syntetiskt tal med patientens egna röst

Uttryck dina tankar och känslor

Med hjälp av AKK-enheter kan alla som lever med ALS skriva i olika former, såsom självbiografier, affärsdokument, romaner och utbildningsguider.

Detsamma gäller även Internet. Du kan skapa webbplatser för att lära och inspirera andra med hjälp av ögonstyrning. Du kan hålla sig involverad genom att utbilda andra i sina intresseområden eller genom att ge insikt i hur det är att leva med ALS.

Vad du än har för syfte erbjuder tekniken ett sätt att kommunicera dina känslor till en bred publik

Uttryck dig konstnärligt

En viktig del av att vara människa är önskan och förmågan att skapa. Lyckligtvis kan en kombination av alternativa metoder och teknik i de flesta fall hjälpa dig med ALS att uttrycka dig kreativt.

Patienter som inte längre kan använda armarna och händerna kan t.ex. skapa konstverk genom att använda fötterna för att måla på en duk eller styra en pekskärm. Vissa konstnärer som lever med ALS tycker att denna alternativa uttrycksmetod hjälper dem att återfå en känsla av kontroll.

Även i de fall alla lemmar är förlamade är det möjligt att utnyttja sina kreativa impulser tack vare ögonspårningsteknik. Patienter kan fortsätta rita på en dator enbart med hjälp av ögonen.

Tekniken erbjuder patienter med ALS ett sätt framåt i fortsatt självuttryck och kreativitet. Passioner och hobbies behöver inte lida på grund av din sjukdom, utan kan blomstra och uppmuntra dig i svåra tider.

© Copyright 2021 Tobii Dynavox

AnvändarvillkorRättsligt meddelandeSekretesspolicyReturpolicy