Att kommunicera med ALS

Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är en sjukdom som leder till förtvining av musklerna, och i många fall, förlamning. Detta drabbar inte bara de stora muskler som hjälper oss i våra dagliga sysslor, utan även de muskler som gör att vi kan tala.

Runt 75% av alla med ALS kommer i slutändan att behöva någon form av hjälp för att kommunicera effektivt. Patienter kan uppleva sluddrigt tal, som kan bli allvarligare med tiden, eller till och med helt förlora talförmågan (dysartri). När den motoriska talstörningen fortskrider kan tekniken underlätta kommunikation och se till att patienter håller sig aktiva i den medicinska processen, och tar beslut om sin hälsa och behandling.

När patienters talförmåga är nedsatt kan de vända sig till alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), det vill säga metoder som antingen kompletterar eller ersätter verbalt tal. AKK kan vara något så enkelt som att använda handgester, ansiktsuttryck och skrift, men kan även innebära kommunikation med högteknologiska enheter.

Nedan är ett axplock av teknikerna som hjälper patienter med ALS att kommunicera mer effektivt med AKK-enheter.

Förstärkning och text-till-tal

Röstförstärkningssystem kan gynna personer vars röst är försvagad eller som har problem med att framhäva sin röst som ett resultat av respiratoriska problem. För dessa patienter kan det bli mindre frustrerande att använda telefonen med hjälp av datorprogram som översätter text till tal.

Röstbankning

Innan de förlorar talförmågan använder en del patienter med ALS röstbanker för att spara deras röst på en dator för användning i en enhet för syntetiskt tal. I en metod, digitaliserat tal, spelar användare in vanliga fraser som "hur mår du idag?" och "ska vi gå ut och äta?" I en alternativ metod spelar patienter in en mängd meningar och de individuella ljuden används sedan för att syntetisera tal. För att kommunicera kan patienter peka på bilder och ord med fingrarna eller, när det gäller mindre rörliga patienter, med en laserpekare som är fäst på huvudet.

Eye Tracking, eller ögonstyrning och ALS

Ögonstyrning, eller eye tracking, hjälper många personer med ALS att fortsätta kommunicera även när de har förlorat sin rörlighet. En särskild kamera som använder en infraröd eller nästan infraröd ljuskälla följer ögonrörelserna, så att patienterna kan använda sina ögon som en datormus. Tekniken är enkel och bekväm att använda och kan utnyttjas för snabb och naturlig kommunikation. Lär mer om hur ögonstyrning fungerar här.

Genom att använda AKK-enheter med dessa tekniker inbyggda, kan personer med ALS kommunicera effektivt trots total förlust av rörlighet och tal.

© Copyright 2021 Tobii Dynavox

AnvändarvillkorRättsligt meddelandeSekretesspolicyReturpolicy