Steve-with-i-series

Amyotrofisk lateralskleros (ALS)

Amyotrofisk lateralskleros, även känt som ALS och Lou Gehrigs sjukdom, är en neurologisk sjukdom som angriper de motoriska nervceller som ansvarar för användning av viljestyrda muskler. ALS fortskrider normalt snabbt och orsakar kraftig svaghet som kan utvecklas till fullständig orörlighet. Längs vägen kan talsvårigheter utvecklas till en oförmåga att kommunicera effektivt.

Även om symptomen för ALS är överväldigande och lägger en enorm press på patienter, liksom deras familjer och vårdgivare, så hjälper tekniken många med ALS att kommunicera effektivt och leva mer bekvämt och självständigt.

Stödjer kommunikation

I de tidiga stadierna av ALS kan man uppleva en svagare röst eller sluddrigt tal, och när sjukdomen fortskrider kan muskelatrofi göra det allt svårare att kommunicera. Detta kan vara svårt att anpassa sig till och vara väldigt nedtyngande, men rätt teknik kan hjälpa till att stödja funktionell kommunikation. Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) kan hjälpa personer med ALS att uttrycka sina behov, önskemål och idéer. AKK-metoder, från vanligt papper och penna till symboltavlor och enheter med elektronisk röstsyntes, kan hjälpa patienter med ALS som fått kommunikationsbakslag i alla stadier av sjukdomen.

Lär mer om hur du fortsätta att kommunicera med ALS

Hantera omgivningen

Det är ofta svårt för patienter med ALS att behålla kontrollen över vardagliga bestyr, vilket kan vara demoraliserande. Saker vi tar för givet, som att tända lampan, kan bli omöjligt. Omgivningskontrollenheter kan vara till stor hjälp för att upprätthålla en känsla av självständighet. Med dessa fjärrstyrda enheter kan personer med ALS kontrollera belysning, luftkonditionering, TV-apparater och andra saker i hemmet. Omgivningskontrollenheter, som kan aktiveras med rösten, ögonen eller kontakter, underlättar dessutom för vårdgivare. Med förmågan att ringa, öppna och stänga dörrar, eller helt enkelt justera en säng, minskar dessa enheter stressen för personer med ALS och de runt omkring dem.

Hur du kan kontrollera apparater i din omgivning

Självuttryck

De flesta patienter med ALS lider ingen intellektuell försämring även när de förlorar sin förmåga att röra sig och tala. Att vara oförmögen att kommunicera kan få dem att känna sig fångade i sina egna kroppar. Som tur är kan tekniken hjälpa patienter med ALS att uttrycka sin idéer och drömmar trots dessa överväldigande utmaningar. Många personer med ALS har fortsatt med att måla, skrivit självbiografier, talat offentligt och inspirerat sina samhällen.

Fortsätt att kommunicera, trots ALS

Uppkopplad och i arbete

Vi vet alla hur tillgång till Internet kan vidga våra vyer och hjälpa oss att få kontakt med andra. Detsamma gäller för patienter med ALS. Tack vare tekniska framsteg som Gaze Interaction, en ögonspårningsteknik, kan personer med ALS finna tröst, tillfredsställelse och nöjdhet med full kontroll över sina datorer och tillgång till Internet. De kan fortsätta med sina utbildningar, hitta stödgrupper på nätet och hålla kontakten med familj och vänner via e-post eller sociala medier - så att de förbli självständiga och deras isolering begränsas.

Skola, arbete och sysselsättning med ALS

© Copyright 2021 Tobii Dynavox

AnvändarvillkorRättsligt meddelandeSekretesspolicyReturpolicy