Diagnoser

Theo är en av många bruakre med CP som använder Tobii Dynavox

Cerebral Pares (CP)

Ett samlingsnamn för ett rörelsehinder orsakat av en skada eller utvecklingsrubbning i den ännu omogna hjärnan.

Läs vidare >

Steve with ALS is using Tobii Dynavox products

ALS

Neurodegenerativa sjukdomar där nervceller i hjärnan, hjärnstammen och ryggmärgen dör, vilket leder till muskelförtvining och förlamning.

Läs vidare >

Tobii Dynavox Conditions Autism

Autism

Autism är en komplex funktionsnedsättning. Den som har autism tolkar saker annorlunda än andra. De kan ha svårt att ta in information, umgås och kommunicera.

Läs vidare >

Nina Muhonen is a Tobii Dynavox user

Ryggmärgsskada

Med tillgång till en dator kan livskvaliteten hos de som är förlamade från nacken och nedåt förbättras avsevärt.

Läs vidare >

We have many users with Rett Syndrome

Rett

Retts syndrom är en störning i nervsystemets utveckling som nästan uteslutande drabbar flickor och har en stor inverkan på deras förmåga att kommunicera.

Läs vidare >

Afasi/stroke

En förvärvad hjärnskada som gör att man kan få svårt att tala, skriva, hitta ord och förstå tal och skrift.

Läs vidare >

Bo is using a Tobii Dynavox I-12

Neurologiska sjukdomar

Det finns sjukdomar som kan påverka en individs förmåga att tala och kommunicera genom något som kallas dysartri.

Läs vidare >

Brain scan image

Traumatiska hjärnskador

Effekterna från traumatisk hjärnskada kan variera från lindriga till allvarliga och de kan påverka en individs förmåga att kommunicera och att röra sig.

Läs vidare >

A boy with Down's Syndrome

Intellektuella funktionsnedsättningar

Kan innebära svårigheter att ta emot, bearbeta och förmedla information, vilket betyder att det krävs längre tid att förstå och lära sig saker.

Läs vidare >

© Copyright 2021 Tobii Dynavox

AnvändarvillkorRättsligt meddelandeSekretesspolicyReturpolicy