Support och utbildning

Accessible Literacy Learning för Windows

ALL är ett evidensbaserat program utformat speciellt för att lära ut grundläggande läsförmåga till personer utan eller med begränsat tal och som är i behov av alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). OBS! ALL-appen finns endast på engelska, norsk, svenska.

 

Intresserad av att köpa produkten? Läs mer om produkten här.

Vanliga frågor

Andra länkar

© Copyright 2021 Tobii Dynavox

AnvändarvillkorRättsligt meddelandeSekretesspolicyReturpolicy