Gaze Viewer

Utvärdera, förstå och rapportera med Gaze Viewer.

Tobii Dynavox Gaze Viewer spelar in eyetrackingdata från alla Windows-applikationer, vilket kan hjälpa dig att förstå användarens fysiska och kognitiva förmågor.

Product no: 410182

Utvärdera, förstå och rapportera

Tobii Dynavox Gaze Viewer fungerar som ett utvärderingsverktyg för logopeder, lärare, föräldrar, utbildningspsykologer eller andra som vill få en bättre förståelse för användarens förmågor.

Med Gaze Viewer och en eyetracker från Tobii kan du:

  • Spela in ögonspårningsdata från alla program, vare sig det är från Internet, e-böcker, spel, filmer eller något annat.
  • Visa vad användarna har sett, vilka föremål de tittat på, i vilken ordning de tittat och vilka områden de fixerat på.
  • Spara datan som enskilda bilder eller filmer, med värmekartor och blickstatistik, och använd dem för att utvärdera en persons fysiska förmåga och kognitiva förståelse.

Enkel att skapa rapporter

Gaze Viewer fungerar tillsammans med Tobii Dynavox eyetrackers, som t.ex. PCEye Explore och PCEye Mini. Den fungerar som ett utvärderingsverktyg för logopeder, lärare, föräldrar, utbildningspsykologer eller andra som vill få en bättre förståelse för användarens förmågor. Den är lätt att använda och komma igång med, det tar bara några minuter att börja göra enkla rapporter.

Tobii Dynavox Gaze Viewer - Assess

Utvärdera

Gaze Viewer hjälper till att besvara flera frågor, som: Ser användarna skärmen? Kan de välja en knapp? Känner de igen vissa föremål?

Med Gaze Viewer kan du spela in ögonspårningsdata från alla applikationer, som t.ex. ett favoritklipp på YouTube.

Tobii Dynavox Gaze Viewer - Understand

Förstå

Med Gaze Viewer kan du se exakt vad användarna har sett och vilka områden de har fixerat på.  Använd denna information för att förstå slutresultatet av en handling,  processen för att komma dit och vilket innehåll som passar till en viss användare.

Tobii Dynavox Gaze Viewer - Report

Rapportera

Spara ögonspårningsdatan som enskilda bilder eller filmer för uppspelning, med värmekartor och blickstatistik för att få odiskutabla, inspelade bevis på en persons aktuella förmågor och färdigheter, liksom hur de utvecklas över tiden.

Utvärderingsverktyg med många användningsområden

Det finns praktiskt taget obegränsade test- och utvärderingsapplikationer för Tobii Dynavox Gaze Viewer, inklusive:

  • Förståelsetester
  • Utvärdering av läskunnighet hos barn som ej pratar
  • Utvärdering av kognitiv försämring/fördröjning
  • Minnestester
  • Mindre stressande testmiljöer för barn
  • Bevisa kognition hos lågfungerande vuxna
  • Validera den potentiella användningen av en ögonspårande AKK-enhet för kommunikation

Tobii Dynavox Gaze Viewer - Heatmap

Spela in

Spela in verklig blickdata, med eller utan ljudsignaler, eller så tittar du bara i realtid från valfri applikation. Att kunna spela in från alla applikationer, som t.ex. en YouTube-film, möjliggör stressfria utvärderingar.

Visa

Se vad användarna har sett, vilka föremål de tittat på, i vilken ordning de tittat och vilka områden de fixerat på. Allting presenteras tydligt med blickstatistik och värmekartor lagda över den applikation som används för utvärderingen.

Spara

Spara ögonspårningsdatan som enskilda bilder eller filmer för uppspelning, med värmekartor och blickstatistik för att få odiskutabla, inspelade bevis på en persons aktuella förmågor och färdigheter, liksom hur de utvecklas över tiden.

Ladda ner produktblad (engelska)

© Copyright 2018 Tobii Dynavox

AnvändarvillkorRättsligt meddelandeSekretesspolicyReturpolicy