Accessible Literacy Learning för Windows

ALL är ett evidensbaserat program för att lära ut grundläggande läsförmåga till personer utan eller med begränsat tal.

ALL är ett evidensbaserat program utformat speciellt för att lära ut grundläggande läsförmåga till personer utan eller med begränsat tal och som är i behov av alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). OBS! ALL-appen finns endast på engelska, norsk, svenska.

För att ladda ner en provversionen av ALL: gå till mytobiidynavox.com, och ladda ner den där.

 

Product no: 410232

950 kr inkl. moms

varav moms 190 kr

Köp

90 % av eleverna med komplexa kommunikationsbehov i USA går in i vuxenlivet utan att ha funktionella läs- och skrivförmågor.* Läsprogrammet ALL är en evidensbaserad metod som utformats speciellt för att lära ut grundläggande läsförmåga till personer utan eller med begränsat tal och som är i behov av alternativ och kompletterande kommunikation (AKK)

Läsprogrammet ALL™

Läsprogrammet ALL är en evidensbaserad metod som utformats speciellt för att lära ut grundläggande läsförmåga till personer utan eller med begränsat tal och som är i behov av alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Programmet, som har utvecklats av forskarna Dr. Janice Light och Dr. David McNaughton från Penn State, gör det möjligt för eleverna att kringgå muntliga svar i alla stadier av undervisningen, vilket gör att även de mest funktionsnedsatta eleverna kan lära sig läsa. Men genom att följa UDL-filosofin (Universal Design for Learning), kan ALL-programmet även stödja elever i många olika åldrar och på olika nivåer.

Vi är glada över att teamet på Tobii Dynavox har lyckats ta fram ett program som effektivt kan stödja elever med svåra funktionshinder i deras resa mot läs- och skrivkunnighet.

Läsprogrammet ALL är baserat på rekommendationer från National Reading Panel, som anger att läs- och skrivförmåga ska läras ut med hjälp av principerna för effektiv undervisning – genom att kombinera direkt undervisning med tillämpning i samband med meningsfulla och motiverande läs- och skrivaktiviteter. Detta program följer dessa rekommendationer genom att tillhandahålla:

 • Bottom-up-undervisning som bygger delfärdigheter (fonologisk medvetenhet, koppling mellan bokstav/ljud).
 • Top-down-undervisning fokuserad på meningsfulla läsupplevelser och läsaktiviteter baserat på elevintresse.

Ett omfattande läsprogram

Läsprogrammet ALL lär ut de sex grundläggande läsfärdigheterna:

 • Fonemsyntes – Bilda ord genom att sätta ihop delarnas ljud
 • Fonemsegmentering – Dela upp ord i individuella ljud
 • Koppling mellan bokstav/ljud – Känn igen ljud som representeras av var och en av bokstäverna och vice versa
 • Avkodning av enstaka ord – Tillämpa kunskaperna från kopplingen mellan bokstav/ljud och fonemsyntes för att "ljuda" vanliga ord
 • Helordsigenkänning – Känn igen ett ord utan att ljuda det (t.ex. ljus, dinosaurie)
 • Högläsning – Avkoda eller känn igen varje ord i följd, bearbeta innebörden av orden/meningarna, bearbeta orden/meningarna tillsammans i följd för att härleda den fulla innebörden av texten. Lär sedan in/förstå innebörden av texten och relatera det till tidigare erfarenhet och kunskap.

Dr. Light och Dr. McNaughtons omfattande forskning inom området läs- och skrivkunnighet för elever med komplexa kommunikationsbehov kan ses här. För att stödja deras uppdrag går en del av ALL-försäljningen till att finansiera pågående AKK-forskning vid Penn State.

Nästa generation av ALL

ALL Software Edition är en app som omfattar hela läsprogrammet ALL i ett lättanvänt programpaket och levererar tydlig undervisning som kan användas med hjälp av pekstyrning, blickstyrning och skanning. ALL är fullt anpassningsbar för att möta behoven hos många olika studenter, kan enkelt integreras i aktuella läroplaner för läs- och skrivkunnighet och förser lärare, assistenter och föräldrar med automatiserad undervisning som stöds av forskning.

Fördelarna med ALL

 1. Fungerar på flera plattformar – ALL går att använda på teknik som du redan har – iPads, Windows-operativsystem och Tobii Dynavox AKK-enheter T-Series och I-Series.
 2. Elevregistrering – ALL registrerar elevernas svar under sessionerna, så att du slipper. Registrering är tillgängligt för ett obegränsat antal elever och ger dig möjlighet att reglera undervisningen i farten. Du kan även titta på övergripande resultat för varje session eller för enskilda aktiviteter inom varje session.
 3. Tre undervisningslägen – ALL har tre undervisningslägen. I lägena Independent och Practice förser ALL eleverna med undervisning och meddelanden, så att de kan arbeta så självständigt som möjligt. I läget Teacher Assisted kan läraren förse eleverna med all eller en del av undervisningen och meddelandena, medan ALL förser dem med resten.
 4. Anpassningsbar undervisning – Att anpassa undervisningen i ALL är enkelt och hjälper till att göra eleven mer intresserad. Gör det genom att ange högintressanta ord och skapa anpassade böcker helt och hållet i appen.
 5. Elevinsikt – Att se var en elev befinner sig i processen är okomplicerat, vilket gör det enkelt att kvantifiera undervisningsmål och göra dem redo för IEP:s.

Säsongsbaserade läsböcker

ALL innehåller i nuläget över 40 läsböcker som lär ut CVC-ord (konsonant-vokal-konsonant) och fler böcker läggs till. Säsongsböckerna hjälper elever att delta i och läsa om tidsrelevanta ämnen medan de jobbar på att bygga upp läsförmågan. De hjälper också till med fler ämnen och ytterligare möjligheter att lära sig nya koncept.

Vad ingår i ALL-paketet!

En ALL-licens omfattar:

 • Läsprogrammet ALL (sex färdighetsområden)
 • Framstegsrapportering
 • Obegränsat antal elever
 • Inbäddad videohjälp
 • Elektronisk bruksanvisning
 • Tillgång till myTobiiDynavox.com (skapa konto är gratis) för att säkerhetskopiera och återställa användare
 • 20+ högläsningsböcker (nya böcker läggs till när de publiceras av Tobii Dynavox)

Ladda hem produktbladet (engelska)

--
* Foley, B. & Wolter, J.A. (2010). Literacy intervention for transition-aged youth: What is and what could be. In McNaughton, D., & Beukelman, D. (Eds.), Language, Literacy, and AAC Issues for Transition- Age Youth (pp. 35-68). Baltimore, MD: Brookes.

ALL Software Edition är tillgänglig på flera plattformar och enheter - vanliga Windows-datorer, enheter för syntetiskt tal i I-Series+ och T-Series, liksom på iOS.

© Copyright 2021 Tobii Dynavox

AnvändarvillkorRättsligt meddelandeSekretesspolicyReturpolicy