Inclusive Eye Gaze Learning Curve

Roliga och engagerande interaktiva aktiviteter som designats specifikt för att lära ut tidig och enkel ögonstyrning och enklare valfärdigheter.

Inclusive Eye Gaze Choosing & Learning

Välja och Lära

18 aktiviteter för att förbereda användare av ögonstyrning för fortsatt kommunikation och lärande genom att utveckla färdigheter för egna val och datoråtkomst.

Lägg till egna bilder och ljud för att personalisera aktiviteterna så att de passar dina kommunikations- och lärandebehov.

Priset avser mjukvarulicens för en (1) användare.

Product no: 12006212

Inclusive Eye Gaze Learning Curve – från orsak och verkan till kommunikation och lärande! 

Lär dig mer om dem tre sektionerna som Learning Curve är uppdelad i och vilka som kan köpas separat eller som ett helt paket:

Inclusive Eye Gaze: Uppmärksamhet och Tittande

Dem här 18 meningsfulla aktiviteterna kan användas av barn som tar sina första steg med ögonstyrning. 

Inclusive Eye Gaze: Upptäcka och Spela 

18 roliga spel och upptäckande möjligheter att spela själv och med vänner. 

Inclusive Eye Gaze: Välja och lära

18 aktiviteter utformade för att förbereda ögonstyrningsanvändare för fortsatt kommunikation och lärande aktiviteter genom att utveckla beslutsfattande och jobba med åtkomstfärdigheter. 

 

Eye Gaze Learning Curve-kollektionen tar med barn på utvecklingskurvan från orsak och verkansförstående genom att använda ögonstyrning för kommunikation, lärande och lektion. 

Det kan användas av lärare som utvärderingsverktyg för att bestämma visuella färdigheter och potentiell användning av ögonstyrning som ett progressivt lärandeverktyg som erbjuder struktur och mängder av möjligheter för träning i alla nivåer. 

 Alla barn som tar första stegen med ögonstyrning kan använda dessa aktiviteter för att förbättra deras precision och förståelse för ögonstyrning som en förberedelse för att använda andra kommunikations och lärande programvaror. 

Genom att använda relevant vokabulär, bilder och ljud med stor variation, kommer dessa aktiviteter också erbjuda många möjligheter för barn med speciella behov av att utveckla tidiga interaktions, kommunikations och lärandefärdigheter. 

Viktigast, vi hoppas att våra noggrant utvalda aktiviteter kommer säkerställa framgång och motivation i varje steg med spel som barnen älskar och vill spela om och om igen. 

 Första stegen med Ögonstyrning 

Dessa 18 meningsfulla och roliga aktiviteter kan användas till barn som först testar ögonstyrning . Försiktigt utvärderade och utformade för att fånga uppmärksamhet och tittfärdigheter, enkla åtkomstfärdigheter och förståelse för ögonstyrning. 

Dessa segment kan användas till Screen Engagement och Responding på Eye Gaze Pathway. Använd det för inspiration, hjälp att komma igång och att hitta vilka inställningar som ska användas för att ögonstyrning ska fungera optimalt i olika användningsområden. 

Presentation, Preferenser och Framsteg 

Uppmärksamhet och Tittande erbjuder en förbättring av orsak och verkan liksom effekt och träffande, och inkluderar anpassningsbara aktiviteter för att tillgodose specifika intressen och motivationer. 

 Säkerställer tidig framgång och effektivt lärande medan lärare samlar in data ' analys av elevers prestation, preferenser och framsteg. 

Spårning: Vad tittar du på?

 • "i-ögonfallande" aktiviteter utformade för att locka uppmärksamhet och uppmuntra dig till att titta på och följa bilder på skärmen
 • Utvärdering av ögonrörelsemönster, visuell uppmärksamhet, preferenser och skarpa färdigheter
 • Betygsatt lärande av spårande färdigheter- magiska animationer för att uppmuntra till meningsfullt tittande och spårande
 •  Anpassningsbara aktiviteter för att tillgodose specifika behov och intressen 
 • Händelsesparning-videoåterkoppling, värmekartor och linjespårning av ögonrörelser för utvärdering och framstegsföljning

Fokusering: Tittar du? 

 • Roliga och meningsfulla aktiviteter som erbjuder omedelbar framgång och återkoppling. Använd muspekaren för att interagera, måla och upptäcka
 • Motiverande aktiviteter utformade för att uppmuntra dig till att titta och fortsätta titta på skärmen 
 • Utvärdering av visuell uppmärksamhet och fokusfärdigheter
 • Betygsatt lärande av dwellklick-färdigheter för enstaka mål
 • Anpassningsbara aktiviteter för att tillgodose specifika behov och intressen 
 • Händelsesparning-videoåterkoppling, värmekartor och linjespårning av ögonrörelser för utvärdering och framstegsföljning

Lokalisering: Titta runt 

 •  Roliga och meningsfulla aktiviteter som erbjuder omedelbar framgång och återkoppling. Använd muspekaren för att interagera, måla, och upptäcka
 •  Utvärdering av visuella skanningsfärdigheter och möjligheten att använda muspekaren för att upptäcka skärmen
 • Betygsatt lärande av användning av muspekarrörelser på ett meningsfullt sätt 
 •  Anpassningsbara aktiviteter för att tillgodose specifika behov och intressen. 
 •  Händelsesparning- Videoåterkoppling, värmekartor och linjespårning av ögonrörelser för utvärdering, framsteg och fotografisyften! 

 

Åtkomst & Förbättring 

18 roliga spel och upptäckande möjligheter att spela själv och med vänner. Kom åt och förbättra dina träffsäkerhets och åtkomstfärdigheter från orsak och verkan liksom till tidigt beslutsfattande. 

Lär dig när det är din tur eller gör bara vad du vill. Du kan till och med skapa din egna musikmaskin!

Dessa segment kan användas till Exploring och Targeting på Eye Gaze Pathway. Använd det för inspiration, hjälp att komma igång och att hitta vilka inställningar som ska användas för att ögonstyrning ska fungera som önskat vid olika användningsområden. 

1. Gör val

 • Introducera konceptet att välja mer än bara ett objekt på skärmen. Inkluderar sekvensbaserad, bestämd ordning och tvåspelaråtkomst
 • Utveckla färdigheten att välja med dwell för 2+stora objekt 
 • Lär beslutsfattande: ta beslut för att interagera, ta beslut för att göra ett jobb, ta beslut för att spela ett spel

2. Upptäck 

 •  Framsteg inom lättåtkomliga målaktiviteter
 • Utveckla dwellklick-färdigheter med 4-8+ mål och introducera dra och släpp-åtkomst
 • Lär ut meningsfull upptäckt av skärmen och tidiga kontrollfärdigheter

3. Välj något 

 •  Introducera beslutsfattande med flera icke-felmöjliga alternativ 
 • Utveckla och förstärk fler målåtkomst-färdigheter
 • Lär ut tidigt beslutsfattande-färdigheter och erbjud möjligheter till att uttrycka preferenser i en miljö där fel tillåts

Kommunikation & Läroplansbehov 

Choosing och Learning-paketet är utformat för att förbereda ögonstyrningsanvändare för vidare kommunikation och lärande aktiviteter genom att utveckla beslutsfattande och åtkomstfärdigheter. 

Lägg till dina egna bilder och ljud för att utöka dem 18 aktiviteterna till dina specifika kommunikations-och läroplansbehov. 

Dessa segment kan användas till Choosing och Full Control på Eye Gaze Pathway. Använd det för inspiration, hjälp att komma igång och att hitta vilka inställningar som ska användas för att ögonstyrning ska fungera som önskat i olika situationer. 

Motiverande & Meningsfullt 

 • Förståelse av tidigt språk och lärandekoncept
 • Uttrycksfärdigheter- visa preferenser, ge kommandon och uttryck åsikter 
 • Träffsäkerhet, klickande och dra och släpp-åtkomst 

Föredragna val

 • Introducerar ett kognitivt beslutsfattande element för val med lättåtkomliga mål
 • Utvärdering av tidig konceptförståelse och beslutsfattande möjligheter 
 • Lär ut beslutsfattande färdigheter genom att använda tidiga koncept och ge möjligheter att visa preferenser med konsekvenser 

Linjära Val

 •  Introducerar fler val som presenteras på en gång. Förberedelse för enkel bokåtkomst
 • Utvärdering av beslutsfattande färdigheter 
 •  Lär ut " skrollande"  genom val och enkelt beslutsfattande 

Fler val 

 • Alla aktiviteter har ett kognitivt beslutsfattande element för val med fler mål. inkluderar dwellklick och klick och dra-åtkomst. Förberedelse för ord eller symbolåtkomst 
 • Utvärdering av beslutsfattande färdigheter med fler val 
 •  Lär ut kategoriseringsfärdigheter och gör val för att kommunicera och lära 

Relaterade produkter

© Copyright 2019 Tobii Dynavox

AnvändarvillkorRättsligt meddelandeSekretesspolicyReturpolicy