Animega-is

Animega-is

Animega-interaktiv språklek (Animega-is) är en evidensbaserad app som är skapad för att stimulera språk- och kommunikationsutvecklingen hos elever som är i färd med att upptäcka skriftspråkets mysterier. Det interaktiva programmet stimulerar elevernas tankar och förståelse kring skriftspråket och är avsett att utforskas av eleven med stöd av och i samspel med en lärare eller förälder. Animega-is innehåller 55 uppgifter fördelade över sex olika nivåer som kan nås antingen via Skapa eller via Test. 

Animega-is gör läs- och skrivinlärning roligt

Upptäck hur Animega-is fungerar. Se demonstrationsvideon som är full av roliga exempel på interaktiva meningar som sätts ihop med videor och animationer. Med över 5000 möjliga meningar och deras motsvarande videoklipp kommer eleverna att älska att interaktivt bygga meningar och lära sig läsa och skriva direkt i appen.

© Copyright 2021 Tobii Dynavox

AnvändarvillkorRättsligt meddelandeSekretesspolicyReturpolicy