Accessible Literacy Learning (ALL™)

ALL är ett evidensbaserat program för att lära ut grundläggande läsförmåga till elever som inte kan tala.

ALL är ett evidensbaserat program utformat speciellt för att lära ut grundläggande läsförmåga till elever som inte kan prata och är i behov av alternativ och kompletterande kommunikation (AKK).

© Copyright 2021 Tobii Dynavox

AnvändarvillkorRättsligt meddelandeSekretesspolicyReturpolicy