Accessible Literacy Learning (ALL™)

ALL är ett evidensbaserat program för att lära ut grundläggande läsförmåga till elever som inte kan tala.

ALL är ett evidensbaserat program utformat speciellt för att lära ut grundläggande läsförmåga till elever som inte kan prata och är i behov av alternativ och kompletterande kommunikation (AKK).

För att ladda ner en provversionen av ALL: gå till mytobiidynavox.com, och ladda ner den där.

© Copyright 2021 Tobii Dynavox

AnvändarvillkorRättsligt meddelandeSekretesspolicyReturpolicy