Komma igång

För användare av I-serien är det enkelt att komma igång med Accessible Apps i Communicator 5.

 

Innan du börjar:

 1. Kontrollera att du har kontakt med internet.

 2. Om du nyligen har fått din Tobii Dynavox I-13 eller I-16 så finns panelerna med Accessible Apps i Communicator 5 redan installerade och är redo att användas. Om du inte har dem, laddar du ner alla uppdateringar i Update Notifier så läggs panelerna till i Communicator 5.

 3. Gå in på alternativ för att konfigurera tillgänglighetsinställningarna. I den panelen kan du ändra din manövermetod och några av dess inställningar. Till exempel fokuseringstiden. Inställningarna som görs här gäller för alla Accessible Apps, men ändrar inte de generella inställningarna i Communicator 5.

 

Första gångens användning:

 1. Apparnas utformning - alla apparna har en menyknapp på första sidan. Denna knapp leder till en menysida som inkluderar (1) de viktigaste appspecifika funktionerna, (2) alternativ-knapp med specifika valmöjligheter och (3) Verktygsknappen med alla återställningsverktygen.

 2. För att använda appen första gången - Varje Accessible App har en informations och/eller inloggningskanpp på första sidan (inloggningsknappen syns endast om appen kräver inloggning). Klicka på denna knapp första gången du använder respektive app för att logga in, ställ in appens huvudinställningar och gå till sidan med utbildningskort för appen.
 • Försäkra dig om att du har inloggningsuppgifter och lösenord för appen du ska använda tillgängligt. Inloggning är endast nödvändigt första gången du använder appen på din enhet.
 • Följande appar kräver inloggningsuppgifter och lösenord: Facebook, Facebook Messenger, Instagram, Spotify och Google kalender.
 • You Tube kräver inte inloggning men ett Google-konto är nödvändigt om du t.ex. vill ha möjlighet att komma åt din historik eller få personliga förslag.
 • WhatsApp och Android Messenger (SMS) kräver skanning av QR-kod på din skärm första gången du använder dem.

Vissa appar kräver åtkomst till vissa funktioner i enheten, t.ex. kamera och mikrofon. Åtkomst till dessa sker automatiskt i Communicator 5 Accessible Apps. Du kan gå igenom listan med åtkomst av nödvändiga funktioner i utbildningskorten till respektive app.

 

Tips and Tricks:

1. Återställningsalternativ - Om något blir fel och du inte vet vad du ska göra, titta då efter verktygsknappen. Den finns på menysidan i alla apparna. När du klickar på den kommer du till en sidan med flera återställningsalternativ:

 • Återställning/uppdatera - Är appen borta och du inte vet vart den tagit vägen? Försöker du göra något men inget händer? Om du klickar på "Återställnings/uppdatera"-knappen kommer appfönstret tillbaka till skärmen, eller om den av misstag stängts så kommer den öppnas i ett nytt fönster.

 • Stäng fönster - För många öppna fönster? Om du klickar på den här knappen kan du systematiskt stänga en efter en.

 • Fönsterläge - Klicka på den här knappen om du vill att appen ska lämna fullskärmsläge så att du får tillgång till skrivbordet på enheten.

 • Pop-upp-meddelanden - Accessible Apps försöker filtrera ut alla pop-upp-meddelanden automatiskt. Om ett meddelande visar sig och inte stängs kan du använda knapparna "tidigare" eller "nästa" och därefter trycka "Enter" för att stänga den.

2. Direkt val - I vissa fall kan Accessible Apps tillåta direkt val inne i appen. Exempel kan vara - val av You Tube video, se ett inlägg på Instagram. I alla dessa fall syns detta tydligt i Accessible Apps när du klickar på "välj"-knappen. Obs! om tabellen innehåller navigeringspilar är pilarna alltid valbara.

 

3. Att stänga appar - Det finns två knappar som kan användas för att gå från appen till startsidan i Communicator 5. "Stäng och avsluta" (den stora knappen) och "avsluta" (den lilla). Den första stänger appen och tar dig till din startsida. Den andra minimerar appen och tar dig till startsidan. Använd bara den lilla om du behöver/vill att appen är fortsatt igång tex när du lyssnar på en låt i Spotify som du vill ska fortsätta i bakgrunden eller om du vill gå tillbaka till samma ställe i Facebook. Om inte ska du använda "Stäng och avsluta" för att undvika att ha för många öppna fönster

© Copyright 2021 Tobii Dynavox

AnvändarvillkorRättsligt meddelandeSekretesspolicyReturpolicy