Utveckling

Med Tobii Dynavox Sono Flex får du ett omfattande verktyg som hjälper till att utveckla interaktions- och kommunikationsfärdigheter.

Utvecklas på många sätt

Till skillnad från många andra appar, är Sono Flex inte en enskild isolerad app. Istället är den en del av Tobii Dynavox kompletta utbud av AKK-lösningar, från bärbara enheter till dedicerade enheter för syntetiskt tal och vanliga datorer. Den hjälper dig att utveckla kommunikations- och interaktionsfärdigheter genom att ge dig möjligheten att växa inom, mellan och bortom Sono Flex.

Väx inom Sono Flex

Börja med att presentera anpassade ämneskort och när framsteg görs så introducerar du Fitzgeraldnyckeln och kärnvokabulär. Denna stegvisa stödprocess hjälper användaren att bekanta sig och bli bekväm innan hen går vidare till mer sofistikerad kommunikation.

Väx inom Sono Suite

För en del är Sono Flex ett naturligt nästa steg efter Sono Primo. För andra är Sono Flex den första produkten innan de går vidare till andra produkter från Tobii Dynavox, som Sono Lexis eller LiterAACy, som erbjuder ännu fler ord och kategoriseringsstrukturer.

Gå vidare till andra kommunikationsenheter

Sono Flex är tillgängligt för iPhone, iPad, datorer och dedicerade enheter för syntetiskt tal som kör Tobii Dynavox Communicator, som t.ex. enheterna I-12+ eller I-15+. Detta innebär att det är enkelt att byta till andra enheter och fortfarande använda Sono Flex, utan att behöva lära sig programmet igen.

 

© Copyright 2017 Tobii Dynavox

AnvändarvillkorRättsligt meddelandeSekretesspolicyReturpolicy