Struktur

Struktur är mycket viktigt när det gäller att snabbt hitta, använda och lägga till ord och fraser. När tiden går och en persons vokabulär växer, måste det finnas en struktur som begränsar kaoset och som även undviker alltför många restriktioner eller till och med återvändsgränder.

Separation av kärnvokabulär och situationsanpassade vokabulär

När vi kommunicerar finns det en del ord och fraser som vi använder väldigt ofta, som "Jag vill" eller "att ha". Dessa hör till de så kallade kärnvokabulären. Sedan finns det ord som är specifika för olika situationer och ämnen, som "tågbiljett". Dessa hör till situationsanpassade vokabulär.

I Sono Flex separeras kärnvokabulären från de situationsanpassade vokabulären, vilket gör det mycket enklare att hitta och använda relevanta ord, vilket i sin tur leder till mer kommunikation.

50 ämnesbaserade kontexter

Ämnesbaserade kontexter är ord och fraser som har grupperats tillsammans baserat på särskilda situationer. När du är på lekplatsen gör du helt enkelt kontexten "lekplatsen" tillgänglig för att få åtkomst till ord och fraser som t.ex. gunga, park och det är min tur. Kontexten "sängdags" inkluderar ord som borsta tänderna, stanna och nallebjörn.

De ämnesbaserade kontexterna gör det enklare för användare att kommunicera och inspirerar dem till och med att själva inleda samtal.

800 ord för daglig kommunikation

Sono Flex kommer med mer än 800 ord och fraser som används i dagliga samtal. Dessa ord är lätta att komma åt, vilket ger mer kontroll över samtalet och underlättar självständiga samtal och minskat stöd från logopeder, lärare och vårdgivare.

Färgkodade ord - enklare att hitta och använda

Genom att använda Fitzgeraldnyckeln kan du kategorisera substantiv, personer, platser, sociala vokabulär, osv. med hjälp av färger. Detta gör det enkelt att lägga till, hitta och använda ord i huvudvokabulären på ett strukturerat sätt.  Personer och pronomen är t.ex. gula och substantiv är orange.

© Copyright 2018 Tobii Dynavox

AnvändarvillkorRättsligt meddelandeSekretesspolicyReturpolicy