Forskning

Sono Flex är inte bara ytterligare en cool app – det är ett verktyg, ett språksystem för att utveckla kommunikationsfärdigheter. På den här sidan kan du lära mer om idén bakom Tobii Dynavox Sono Flex, liksom den forskning som har gått in i den.

Uppfyller motstridiga behov

För många AKK-användare, i synnerhet de som precis har börjat kommunicera och som har begränsade kognitiva förmågor, måste en mängd olika specifika behov tillgodoses när man skapar ett språksystem, som t.ex.:

 • Omedelbara motiverande snabba vinster vid lyckad kommunikation, utan branta inlärningskurvor. Det måste också ha ett långsiktigt stödsystem för att hjälpa till med språkutvecklingen.
 • Enkel anpassning till en enskild användares unika behov, men också med tillräckligt förskapat material för att minska behovet av att konfigurera vokabulär.
 • Enkel användning och möjlighet att lägga till nya ord enkelt och effektivt. Samtidigt ska det ha nog med innehåll för en användare att utforska och växa in i.

Kort sagt bör det ideala språksystemet vara enkelt, men ändå erbjuda en perfekt nivå av förfining. Det måste vara optimerat både för dagens kommunikationsbehov och för framtida språkutveckling.

Komplett språkstöd

På Tobii Dynavox anser vi att dessa mål endast kan uppfyllas av ett verktyg som stödjer en mängd olika språkkomponenter, en uppfattning som stöds av forskning och erfarenhet från fältet. Dessa komponenter inkluderar:

 • Höginteraktiva fraser för snabba interaktioner, både för specifika situationer och generiska samtal.
 • Kärnvokabulär som gör det möjligt att skapa enskilda meningar och använda nya, och ibland oväntade, ord och fraser.
 • Situationsspecifika ord och fraser för ofta återkommande situationer som sorteras efter det sammanhang de används i ("schematiska" kategorier).
 • Allmänna ord som är tillgängliga oberoende av specifika situationer i ett taxonomiskt kategoriseringssystem (ett system som sorteras enligt ordklasser som substantiv, verb, beskrivande, osv.).
 • Tillgång till alfabetstavlor även när användarna inte kan läsa eller skriva.

Kombinationen av dessa språkkomponenter resulterar i en mycket individuell vokabulär som sannolikt kommer att utvecklas med tiden. Detta innebär att vi på Tobii Dynavox behöver tillhandahålla verktyg som är organiserade på ett sådant sätt att de möjliggör smidiga övergångar till nya nivåer och en konstant väg till lärande.

Relevant förskapat innehåll

För att hjälpa vårdgivare och kommunikationspartners att anpassa innehåll och användare att utveckla sitt språk och sina kommunikationsfärdigheter, är det med Tobii Dynavox Sono Flex möjligt att:

 • Blanda frasbaserad och ordbaserad kommunikation
 • Kombinera situationer eller ämnen med vokabulär kategoriserade efter grammatik
 • Minimera programmering för att hjälpa vårdgivare att enkelt skapa ett användargränssnitt som balanserar blandningen av utvecklingsmässiga förmågor och samtalsbehov.

Tobii Dynavox Sono Flex erbjuder en struktur som är enkel att lära sig, flexibiliteten att anpassa vokabulär och en väg till förbättrad kommunikation. Det är ett unikt verktyg för att lära sig och utveckla språk- och kommunikationsfärdigheter.

© Copyright 2017 Tobii Dynavox

AnvändarvillkorRättsligt meddelandeSekretesspolicyReturpolicy