Verktyg

Tobii Dynavox Compass har verktyg och funktioner som hjälper dig att kommunicera med hjälp av just de ord du behöver för att kunna uttrycka dig fullständigt.

Ämnen

A screendump of Tobii Dynavox Compass topics

Använd Ämnen för de vardagliga samtal vi har om saker som är viktiga för oss - aktiviteter, vad det blir för mat eller våra familjer. Varje Ämne kommer med ett komplett utbud av förinstallerade meddelanden och visuella stöd så att du snabbt kan kommunicera i din dagliga verksamhet.

Snabbord

Snabbord är små ord som du kan använda i varje Ämne och samtal. Du kan använda dem för att ställa och svara på frågor, få uppmärksamhet och hantera samtal.

Snabbfraser

Snabbfraser är ett snabbt och enkelt sätt att kommentera i sociala situationer. Använd dem för att hälsa på andra, interagera socialt, dela med dig av personliga känslor, ställa frågor, och till och med reparera sammanbrott i kommunikationen.

Kärnord

Screendump of Tobii Dynavox Compass Core pagesetKärnord består av enstaka ord som du kan använda när du vill säga något som inte redan har lagrats i Tobii Dynavox Compass. Kärnord introducerar systematiskt ett lämpligt antal ord och expanderar när dina färdigheter förbättras. Kombinera Kärnord med Ordlistor och Tangentbordet för att säga vad som helst! Dessutom hjälper Tobii Dynavox dig att använda och lära dig Kärnord med lektionsplaner, böcker och aktiviteter… Allt finns på myTobiiDynavox!

Ordlistor

För varje Ämne finns tillhörande Ordlistor. Använd dem för att förbättra och fördjupa dina dagliga samtal och anpassa dem genom att lägga till och ta bort.

Whiteboard

Screendump of Tobii Dynavox Compass whiteboard pagesetAtt använda en app där man ritar på en whiteboard är ett jättebra sätt att få med gester i kommunikationsprocessen.

Positiva beteendestöd

Positiva beteendestöd inkluderar samma visuella strategier som du har vant dig vid att använda. Exempel på lättanpassade Visuella regelskript, Först-Sedan-listor, Kontingenskartor, Minischeman, Sociala situationer och Visuella timers finns tillgängliga på varje Ämnessida!

Tangentbord

Screendump of Tobii Dynavox Compass Keyboard pagesetAnvänd Tangentbordet för att kommunicera med enstaka bokstäver eller kompletta ord. Välj den tangentbordslayout som fungerar bäst för dig, med en mängd tillgängliga alfabetiska format eller QWERTY-format.

Många har också ordprediktion som gissar vilka ord du kan tänkas skriva baserat på vilka bokstäver du skriver in, vilket gör din kommunikation ännu snabbare!

Graderingsskalor

Screendump of Tobii Dyanvox rating scales pageset

Graderingsskalor kan användas för att snabbt dela din åsikt ("Jättebra-OK-Usel") med din kommunikationspartner eller hur du mår via en smärtskala.

Skript

Skript är en serie meddelanden som visas i en specifik ordning för att hjälpa dig att öva på, och sedan delta, i de samtal som är viktiga för dig. Skript kan användas för att berätta historier, dela information eller bara kallprata.

Fotoalbum

Screendump from Tobii Dynavox Compass photo pageset

Att dela fotografier är ett bra sätt att engagera andra i samtal, berätta historier, dela med dig av vad som händer i ditt liv och förmedla information. Fotoalbum är ett praktiskt sätt att göra detta på. Med Fotoalbumskaparen kan du ha upp till fyra bildtexter under varje serie med bilder. Det är ett enkelt och effektivt sätt att dela personlig information eller skapa en minnesbok som understöd för minnes- och orienteringsaktiviteter.

Instrumentpanel

Instrumentpanelen ger dig ett sätt att justera inställningar i Compass och ger snabb åtkomst till ytterligare kontrollverktyg. Instrumentpanelen hittar du på kommunikationsverktygsfältet. Från Instrumentpanelen kan du snabbt justera manövermetod, IR-inställning och åtkomst, volyminställning, kommunikationsnivå och layout, och här finns också menyn för säkerhetskopiering och återställning. Använd Instrumentpanelen för att anpassa din Tobii Dynavox-lösning efter just dina behov och för tillgång till ytterligare verktyg som gör din kommunikation ännu mer självständig.

© Copyright 2017 Tobii Dynavox

AnvändarvillkorRättsligt meddelandeSekretesspolicyReturpolicy