Lär mer

Tobii Dynavox Compass kommer med ett brett spektrum av resurser och hjälpmedel, som utvecklats av ett läkarteam för att hjälpa dig och dina team att utnyttja din lösning så bra som möjligt.

Registrera dig gratis på myTobiiDynavox för att lära dig mer och komma åt dessa kraftfulla resurser ›

Videos om Compass

Hitta enkelt videor som ger dig en översikt över Compass, demonstrerar dina kommunikationsverktyg och ger dig tips om hur du använder dem effektivt i dina dagliga samtal.

Läroplaner

Läroplaner för barn förskola och skola erbjuder många möjligheter att utveckla sitt språk och sin komunikation genom att använda praktiska, vardagliga aktiviteter.

Kärnplaner

Kärnplanerna, eller Core Lesson Plans, erbjuder steg-för-steg-guider för att lära individer enstaka, eller kombinationer av, ord. De ger ett ramverk för att lära språk samt läs- och skrivkunnighet genom med hjälp av kärnvokabulär.

Behandlingsplaner

Behandlingsplanerna för Compass innehåller flera aktivieter som ger stöd i vardagliga aktivteter.

© Copyright 2018 Tobii Dynavox

AnvändarvillkorRättsligt meddelandeSekretesspolicyReturpolicy