Översikt

Boardmaker Instructional Solutions är en programsvit med läroprogram som hjälper elever att utveckla akademiska färdigheter genom studier av litteratur, aktuella händelser, och samhällskunskap.

Dessa verktyg, som levereras via Boardmaker Online, är tillsammans en komplett lösning för tillgänglig, effektiv och engagerande undervisning, inte bara för elever, utan även för lärare.

Fördelar

Tobii Dynavox Boardmaker Instructional Solutions erbjuder många fördelar, men de tre mest framträdande är:

Tillgänglighet

  • Komplett utbud av manövermetoder
  • Levererar läroplaner där du behöver det
  • Differentierar undervisning

Effektivitet

  • Minimerar förberedelsetid
  • Samlar data automatiskt
  • Lösning för standardbaserad undervisning

Engagemang

  • Inspirerar förtroende mellan lärare och elev
  • Ger repetition med variation
  • Integrerar evidensbaserat språk-, läs- och skrivstöd

Ämnen

Skärmdump av Expedition Education i Boardmaker Instructional Solutions

Detta inledande utbud, som levereras via Boardmaker Online, komplementerar varandra genom att erbjuda en ämnesbaserad strategi för att undervisa elever i viktiga kompetensområden.

 

Boardmaker Instructional Solutions Current Events Logo

Current
events

Boardmaker Current Events är ett veckovist prenumerationsprogram som ger rigorös akademisk undervisning i ELA och matematik.

Tobii Dynavox Boardmaker Instructional Solutions Expedition Education Logo

Expedition Education

Boardmaker Expedition Education erbjuder månadsvis undervisning som hjälper elever att lära sig mer om världen genom att utforska historia, geografi, biografi och ett fokus på kultur.

Boardmaker Instructional Solutions Book Bridge Logo

Book
Bridge

Boardmaker Book Bridge är en läroplan som hjälper elever med behov av specialundervisning att lära sig läsa, skriva och bygga vokabulär i enlighet med moderna akademiska standarder, tack vare litteratur enligt läroplan.

© Copyright 2017 Tobii Dynavox

AnvändarvillkorRättsligt meddelandeSekretesspolicyReturpolicy