Hur eye tracking fungerar

Eye tracking, eller ögonspårning, är en teknik som används för att avgöra var på en bildskärm någon tittar. Samma teknik kan också användas för att styra en dator, istället för att använda ett traditionellt tangentbord eller mus.

Eye trackning i sig är inte något nytt, men det är inte förrän på senare år som det har kommit användbara lösningar som hjälper individer med funktionshinder och begränsningar att leva rikare och mer självständiga liv.

Tobii Dynavox eye tracking

Hur eye tracking fungerar

På ett övergripande plan är eye tracking, eller ögonspårning, ett ganska enkelt koncept.

 1. Eye trackern skickar ut nästan infrarött ljus
 2. Ljuset reflekteras i dina ögon
 3. Reflektionerna filmas av kameran i eye trackern
 4. Genom en massa filtrering och uträkningar vet eye trackern var du tittar

Model of how eye tracking works

Även om eye tracking är ett enkelt koncept i teorin så ligger det oerhört mycket forskning och utveckling bakom Tobii Dynavox eye trackers för att få dem att fungera på ett enkelt och diskret sätt.

Kalibrera för bättre noggrannhet

För att en eye tracker ska fungera så bra som möjligt måste den ha viss information om just dina ögon. Denna information samlas in under en kalibrering. Under kalibreringen mäter eye trackern hur ljus reflekteras i dina ögon när dina ögon följer en punkt, en videofilm eller annan grafik som rör sig över bildskärmen.

Informationen som samlas in under kalibreringen kombineras sedan med en unik 3D-modell av ett öga som Tobii har tagit fram. Denna kombination är en av förklaringarna till att Tobiis eye trackers fungerar så bra för så många.

Precision och noggrannhet i Tobii Dynavox eye trackers

Det finns dock tillfällen då noggrannheten inte är så viktig då behovet av en hög noggrannhet inte är så stor och eye trackern kan fungera utan kalibrering, t.ex. vid enkla orsak-verkan-spel eller andra applikationer där målen du ska klicka på är stora.

Hur du klickar

Det finns olika sätt att klicka när man använder eye tracking, eller gaze interaction. Sättet att klicka beror lite på vad du använder för mjukvara, men också på dina fysiska förmågor.

 • Blinka – det är möjligt att blinka för att klicka, men det brukar inte vara det bästa sättet eftersom du förlorar fokus på det du klickar på när du stänger ögonen.
 • Fokusering – genom att fokusera på ett område under ett förinställt antal millisekunder genomför du ett klick.
 • Kontakt – om du har möjlighet att använda en kontakt brukar det vara det snabbaste och mest effektiva sättet att klicka. Du använder din blick för att bestämma var du vill klicka och så använder du kontakten för att genomföra själva klicket.

Vad som gör våra eye trackers unika

Det finns flera saker som gör att en eye tracker från oss på Tobii Dynavox är unika, jämfört med andra leverantör.

Du kan röra ditt huvud fritt

Tobiis eye trackers använder en unik och väldigt noggrann 3D-modell av ett mänskligt öga i sina beräkningar. Modellen innehåller bl.a. information om ett ögas fysiska form, hur ljus reflekteras och bryts. Tack vara denna modell behöver du inte hålla ditt huvud stilla när du använder våra eye trackers. Du kan till och med röra huvudet fritt utan att precision och noggrannhet minskas nämnvärt. Detta är särskilt viktigt och uppskattad bland brukare som har okontrollerade huvudrörelser, såsom de med CP. Det är även uppskattat bland brukare som behöver ändra ställning under dagens lopp, t.ex. de med ALS

Funkar för de flesta brukare

För att en eye tracker ska fungera behöver den kunna se dina pupiller*. Detta sker antingen genom ”bright pupil” eller ”dark pupil” tracking. Bright pupil tracking kan sägas fungera på liknande sätt som när du får röda ögon vid blixtfotografering med en kompaktkamera. Genom att placera blixten, eller belysarna för en eye tracker, längre bort från kamerans lins kan man undvika detta. Det är dark pupil tracking.

Vissa individer fungerar bättre med dark pupil tracking, andra med bright pupil tracking. Faktorer såsom pupillens storlek, din ålder och omgivande ljus påverkar hur pass väl respektive metod fungerar.

Eye trackers från Tobii Dynavox är unika i det att de automatiskt växlar mellan bright och dark pupil tracking, så du kommer alltid att använda den metod som är bäst lämpad för dig.

 

Illustration showing reflections

*Det är egentligen förhållandet mellan pupillen och reflektionerna i ögat som hjälper eye trackern att avgöra var du tittar.

Hur eye tracking kan ge ett rikare och mer självständigt liv

Eye tracking och gaze interaction har olika användningsområden inom alternativ och assisterande kommunikation (AKK):

 • Tal och kommunikation – individer som inte kan tala med en egen stämma och som inte kan röra sina fingrar, händer eller någon annan kroppsdel på ett kontrollerat sätt för att använda tangentbord, mus eller pekskärm kan använda sina ögon för att skriva meddelanden med sina ögon som sedan datorn läser upp.
 • Tillgång till datorns alla funktioner – med eye trackern och tillhörande mjukvara kan du använda datorn för att skicka epostmeddelanden, chatta, SMS eller användas på något annat sätt för långdistanskommunikation. Faktum är att du kan använda eye trackern för att komma åt alla funktioner på din surfplatta, bärbara eller stationär dator som använder Windows. Detta gör det möjligt för individer att gå i skolan, arbeta, ha en hobby, fördriva tiden, förkovra sig med mera.
 • Omgivningskontroll – många apparater, såsom din TV, luftkonditionering eller t.o.m. dörrar kan styras med infraröda fjärrkontroller. Individer med begränsad rörlighet, t.ex. de med höga nackskador, kan använda sin ögonstyrda dator för att styra dessa apparater med enbart sina ögon.
 • Ett verktyg för ökat engagemang – eye tracking kan användas som ett verktyg för er som arbetar eller umgås med individer med funktionsnedsättningar. Med en eye tracker och mjukvaran Gaze Viewer kan du se var på datorskärmen någon tittar, eller inte tittar, och du kan basera er interaktion på detta.

Tillsammans är vi starka

Även om eye tracking är ett enkelt koncept så är det väldigt komplicerat och det kräver oerhörda mängder av fokuserad forskning och utveckling för att få det att fungera på enkelt och diskret sätt.

Alla tre affärsområden på Tobii använder samma kärnteknologi, men för olika ändamål. En av våra stora fördelar som företag är att vi kan ta del av varandras styrkor och erfarenheter – vad våra kollegor lär sig på marknader för konsumentprodukter kan också komma till användning för oss som jobbar med alternativ och kompletterande kommunikation(AKK) – och omvänt.

Eftersom vi delar på stora delar av investeringarna i forskning och utveckling kan vi hålla kostnaderna nere i förhållande till prestanda, kvalitet och storleken på våra eye trackers. Få, om några andra företag inom alternativ och kompletterande kommunikation(AKK) kan göra detsamma.

Eye tracking FAQs

Here are some frequently asked questions about eye tracking and our answers.

Hur klickar jag?

 • Blinka – det är möjligt att blinka för att klicka, men det brukar inte vara det bästa sättet eftersom du förlorar fokus på det du klickar på när du stänger ögonen.
 • Fokusering – genom att fokusera på ett område under ett förinställt antal millisekunder genomför du ett klick.
 • Kontakt – om du har möjlighet att använda en kontakt brukar det vara det snabbaste och mest effektiva sättet att klicka.

Fungerar det med glasögon, linser, för skelögda?

Ja, Tobii eye trackers fungerar med de flesta individer oavsett om de har glasögon, kontaktlinser eller är skelögda.

Fungerar eye tracking utomhus?

I många fall fungerar eye tracking utomhus, men under vissa ljusförhållanden kan du få "falska" reflektioner i dina ögon och då kan prestandan påverkas.

Måste jag sitta still under kalibreringen?

Nej,så länge du håller din blick på kalibreringspunkten, eller videon, och har åtminstone ett öga inom de så kallade "track boxen" ska kalibreringen fungera.

© Copyright 2019 Tobii Dynavox

AnvändarvillkorRättsligt meddelandeSekretesspolicyReturpolicy