Victor-with-PCEyeExplore

Försäljningspolicy

Våra lokala Tobii Dynavox-kontor och återförsäljare får endast marknadsföra och sälja våra produkter i de länder där de har kontor - de kan med andra ord inte exportera Tobii Dynavoix-produkter till andra länder.

Anledningarna till detta är:

  • Vissa av produkterna är medicinklassade och vi måste ha möjlighet att kunna spåra var produkterna är i de fall de behöver återkallas eller av andra anledningar. En Tobii Dynavox-produkt som exporteras till ett annat land än det där den blivit såld är i stort sett omöjlig att spåra, vilket kan riskera brukarens hälsa.
  • Våra återförsäljare är endast ansvariga för "first line support" för produkter som har sålts i dennes marknad - de har inga skyldigheter att tillhanda service eller support på en produkt som har importerats privat.
  • Varken återförsäljare eller Tobii Dynavoxs lokalkontor har tillstånd att sälja en produkt till ett annat land, om så inte särskilt har överenskommits.
  • Utbildning, service, support och garantiåtaganden kan endast erhållas i det land där produkten såldes.
  • Om en produkt som har importerats privat behöver service eller reparation måste den på köparens risk skickas tillbaka till den återförsäljare eller det lokala Tobii Dynavox-kontor som sålde den. I vissa marknader kan detta ställa till stora problem med tullen. Varken Tobii Dynavox eller återförsäljaren kan hållas ansvarig för de problem som detta kan orsaka.

Tillbaka till vår sammanställning över återförsälajre

© Copyright 2021 Tobii Dynavox

AnvändarvillkorRättsligt meddelandeSekretesspolicyReturpolicy