Förläng Kommunikationskarnevalen – kom en dag tidigt till Kunskapshörnan!

Tack för att ni kom!

Ett stort TACK till alla som deltog i Kunskapshörnan under Leva & Fungera, innan Kommunikationskarnevalen. Vi hoppas att du blev inspirerad och lärde dig lite mer om AKK under föreläsningarna.

Föreläsarna har generöst bidragit med deras presentationer för er att ta del av. Därtill har vissa föreläsare inkluderat kostnadsfria verktyg och resurser som kan vara till nytta i arbetet med AKK.

Klicka nedan för att komma till respektive presentation.

 

Steps to Localize a Robust Language System for AAC
Bethany Diener och Katarina Heimann Mühlenbock

Efter 30 års tystnad
Malin Bäcklund (Användare)

Rätten att kommunicera, en kommunikationspedagogs perspektiv
Jessica Eriksson

 

Förvandlingen: En resa mot kommunikation, 
självständighet och att fixa drömjobbet

Victor Kaiser (Användare)

Identifying Potential Access Methods for AAC: A Systematic Approach
Bethany Diener och Sara Nilsson

Från Sverige till Kina: Att lyckas med implementering
Helena Wandin

Using Client Interest in AAC Intervention: More than Just a Good Idea
Bethany Diener

Läs mer om föreläsarna nedan. Kom ihåg att det finns ett begränsat antal platser!

Ämnen och föreläsare:

Användarföreläsningar: 

Malin Bäcklund - Betydelsen av att sent i livet få ett kommunikationssätt

Malin Bäcklund är symbolanvändaren som chockade alla genom att hon vid 30 års ålder fick sin första ögonstyrningsdator och direkt började kommunicera. Första dagarna hade Malin framför allt en massa känslor att förmedla men nu använder hon en mängd kommunikativa funktioner som att kommentera, ställa frågor och - inte minst - styra och ställa. Malin delar i denna presentation öppenhjärtligt med sig av vad det har betytt för henne att få ett fungerande kommunikationssätt sent i livet.

Victor Kaiser - Resan mot kommunikation, självständighet och att fixa drömjobbet

Victor Kaiser är superanvändaren som nu har fått ett drömjobb på Tobii Dynavox marknadsavdelning. Victor fick sin första ögonstyrningsdator för ca sex år sedan. Då var han sedan länge läskunnig men har nu mycket nytta av att kunna skriva, och med hjälp av talsyntesen tala, alla fyra språk (!) han kan samt kunna utföra sitt arbete. Victors föreläsning kommer att handla om hans kommunikationsresa som har innefattat blissymboler, tidig läs- och skrivförmåga och numera ögonstyrning som accessmetod.

Expertföreläsningar:

Bethany Diener - Using Client Interests in AAC Intervention: More than Just a Good Idea

Bethany Diener är logoped, specialist för kliniskt innehåll och chef för implementeringsresurser på Tobii Dynavox. Hon har jobbat med alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) med en stor variation av diagnoser och i många miljöer sedan 1987. Utöver sin kliniska erfarenhet är Bethany en internationellt erkänd föreläsare som har talat om AKK-relaterade ämnen bland annat på ASHA, Communication Matters, ATIA med mera. Bethany brinner starkt för evidensbaserad praktik som uppmuntrar självständighet hos användaren och jobbar aktivt för att öka AKK-implementering i vardagen hos användare och deras kommunikationspartners.

I denna presentation redovisas bland annat relevant evidens för intressebaserad intervention och tillgängliga resurser för kartläggning av intressen. (Engelskt tal.)

Bethany Diener and Sara Nilsson - Identifying Potential Access Methods for AAC: A Systematic Approach

Sara Nilsson är en “assistive technology specialist” och har lång erfarenhet av att göra individuella anpassningar till arbetsplatser och skolor. I sin tjänst hos ICAP jobbar hon med bland annat att hitta lösningar för personer med kommunikationssvårigheter och/eller rörelsenedsättning. (Engelskt tal.)

Bethany Diener and Katarina Mühlenbock - Steps to Localize a Robust Language System for AAC

Som chef för implementeringsresurser har Bethany Diener varit ansvarig för lokaliseringen av mjukvara till ett flertal olika språk. Vilka ställningstaganden och anpassningar måste göras vid en lokalisering för att bibehålla evidens och kvalitet? I denna presentation tar Bethany Diener hjälp av den som haft huvudansvar för svenska lokaliseringen, fil. dr. Katarina Mühlenbock, tidigare datalingvist på Dart – kommunikations- och dataresurscenter vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Dart har 30 års erfarenhet av utredning och utbildning kring AKK. (Engelskt tal.)

Helena Wandin – Arbetet med att skapa internationella riktlinjer för kommunikativa insatser

Helena Wandin är doktorand på Uppsala universitet, medförfattare till Barn med funktionsnedsättning samt logoped på Nationellt Center för Rett syndrom och närliggande diagnoser. Helena har föreläst nationellt och internationellt och är med i en internationell projekt som arbetar med riktlinjer för kommunikationsinsatser för personer med Retts syndrom. Helena kommer i denna föreläsning prata om arbetet med att skapa de internationella riktlinjerna och hur de användes i ett AKK-projekt i Kina.    

Jessica Eriksson – Rätten att kommunicera, en kommunikationspedagogs perspektiv

Jessica Eriksson är kommunikationspedagog, styrelseledamot på ISAAC Sverige och en av grundarna av AKK gruppen på facebook (som i nuläget har över 6000 användare!). 2017 fick Jessica Folke Bernadotte-stipendiatet för sitt arbete med att "verka för funktionsrätt genom alternativ och kompletterande kommunikation". Hon åker land och rike runt och föreläser för fulla hus så se till att inte missa henne när hon nu presenterar i Göteborg!

Hör av er om ni har några frågor eller funderingar kring Kunskapshörnan eller vårt deltagande på Leva & fungera och Kommunikationskarnevalen! Kontakta swedensales@tobiidynavox.com

© Copyright 2019 Tobii Dynavox

AnvändarvillkorRättsligt meddelandeSekretesspolicyReturpolicy