Användarvillkor

LÄS IGENOM DETTA DOKUMENT NOGGRANT! DET INNEHÅLLER MYCKET VIKTIG INFORMATION OM DINA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER, LIKSOM BEGRÄNSNINGAR OCH UNDANTAG SOM KAN GÄLLA DIG. DETTA DOKUMENT INNEHÅLLER EN BINDANDE SKILJEKLAUSUL.

OBS: Dessa amerikanska och internationella regler och villkor för försäljning gäller vid direkta inköp från Tobii Dynavox AB, Tobii Dynavox LLC och Tobii Dynavox Ltd, via telefon, Internet eller fax.

Tobii Dynavox är en affärsenhet inom Tobii AB, Tobii Dynavox AB, Tobii Dynavox LLC och Tobii Dynavox Ltd. är dotterbolag till Tobii AB som bedriver verksamhet under namnet Tobii Dynavox. Tobii AB:s affärsenhet Tobii Dynavox AB, Tobii Dynavox Ltd. och Tobii Dynavox LLC kommer hädanefter att kallas "TOBII DYNAVOX". Dessa användarvillkor ("Avtal") gäller ditt köp av produkter och/eller tjänster och support ("Produkt") som säljs i USA och internationellt av TOBII DYNAVOX, inklusive dess partners eller dotterbolag. Genom att lägga en beställning på Produkten, godkänner du och är bunden till användarvillkoren i detta Avtal. Om du inte vill vara bunden av detta Avtal, måste du meddela TOBII DYNAVOX om detta och returnera ditt köp i enlighet med TOBII DYNAVOX returpolicy.

DETTA AVTAL GÄLLER SÅVIDA DU INTE (I) HAR ETT SEPARAT KÖPEAVTAL MED TOBII DYNAVOX, I VILKET FALL DET SEPARATA AVTALET GÄLLER; ELLER (II) ANDRA ANVÄNDARVILLKOR FRÅN TOBII DYNAVOX GÄLLER FÖR TRANSAKTIONEN.

OBS: Det går inte att lägga onlinebeställningar direkt via www.tobiidynavox.com ännu (fast på www.tobiidynavox.com/en-US, på www.tobiidynavox.com/en-GB och på www.tobiidynavox.com/sv kan beställningar redan läggas till respektive land).

Andra dokument

Detta Avtal får INTE ändras, kompletteras eller göras tillägg i med hjälp av andra dokument, om inte annat överenskommits i ett skriftligt avtal som undertecknats av både dig och TOBII DYNAVOX. Om du inte får en faktura eller bekräftelse via post, e-post, eller med din Produkt, kan du få information om ditt köp genom att kontakta kundtjänst för ditt område på: 

 • USA och Kanada: +1 800-344-1778
 • Sverige: +46 8 522 950 20
 • Storbritannien och Irland: +44 144 307 23 64
 • Tyskland, Schweiz, Österrike: +49 69 24 75 034 25
 • Norge: +47 55 55 10 60
 • Kina: +86 180 155 855 18
 • Övriga länder: +46 8 522 950 20

Betalningsvillkor, beställningar, kostnadsförslag och ränta

Betalningsvillkoren sker inom TOBII DYNAVOX eget gottfinnande och om inte annat avtalats med TOBII DYNAVOX, ska betalning tas emot av TOBII DYNAVOX innan TOBII DYNAVOX godkänner en beställning.

Genom att lägga en beställning godkänner du att du ansvarar för att betala Produkten och att ta emot Produkten i enlighet med dessa villkor. 

Godkända betalningsmetoder är betalningar gjorda med kreditkort (Visa, MasterCard, i USA och Kanada t o m: American Express) eller någon annan förutbestämd betalningsmetod som godkänts av TOBII DYNAVOX (visas i sådana fall i utcheckningsprocessen). Fakturor betalas inom 30 dagar efter fakturadatum. TOBII DYNAVOX kan fakturera delar av en beställning separat. Din beställning kan annulleras av TOBII DYNAVOX, efter TOBII DYNAVOX eget gottfinnande.

Såvida du inte har kommit överens om en annan rabatt med TOBII DYNAVOX, gäller TOBII DYNAVOX standardpolicy för prissättning av TOBII DYNAVOX-märkta produkter, vilket innefattar både hårdvara och tjänster till ett rabatterat pris. Det innebär att det rabatterade listpriset som gäller för systemets tjänstedel är lika med det totalt beräknade procentrabatterade listpriset för hela systemet

TOBII DYNAVOX ansvarar inte för prissättningsfel, tryckfel eller andra fel i något av TOBII DYNAVOX erbjudanden, och förbehåller sig rätten att annullera beställningar som härstammar från sådana fel.

När du köper en Produkt som inte är tillgänglig för leverans, finns i lager eller som är på väg in, slutförs betalningen då förbokningen görs. För info om annulleringar, se Annullering.

Du måste vara minst 18 år för att få lägga en beställning på denna webbplats.

Beställningsgodkännande

Genom att lägga en beställning hos oss erbjuder du dig att köpa Produkten från oss enligt våra villkor. När vi har tagit emot din beställning skickar vi en beställningsbekräftelse via e-post till dig. När du får beställningsbekräftelsen innebär det inte att TOBII DYNAVOX har godkänt din beställning; vi bekräftar bara att vi har tagit emot din beställning. När vi har behandlat din beställning och förberett den för leverans, skickar vi ett e-postmeddelande med leveransinformation där vi konstaterar att vi har godkänt din beställning ("Beställningsgodkännandemejl"). Eftersom vi vill säkerställa att vi har din Produkt i lager så godkänner vi inte din beställning förrän vi har förberett Produkten för leverans. För varor som inte finns i lager får du beställningsgodkännandemejlet när Produkten finns i lager och har förberetts för leverans. TOBII DYNAVOX kan, efter eget gottfinnande, avvisa eller annullera valfri beställning och begränsa antalet beställningar med en full återbetalning av det belopp som betalats till TOBII DYNAVOX för den del av beställningen som avvisas eller annulleras. Vi kan också kräva ytterligare information innan vi godkänner eller behandlar en beställning. Där betalning är föremål för validering och/eller godkännande av en kortutgivare eller bank, eller för kreditvalidering, omfattas alla beställningsgodkännanden av dessa valideringar eller godkännanden.

OBS: Onlinebeställningar som gjorts på www.tobiidynavox.com/en-US accepteras endast för faktureringsadresser som ligger i USA och skickas endast till leveransadresser som ligger i USA.

Onlinebeställningar som gjorts på www.tobiidynavox.com/en-GB accepteras endast för faktureringsadresser som ligger i Storbritannien (England, Nordirland, Skottland, Wales) och skickas endast till leveransadresser som ligger i Storbritannien (England, Nordirland, Skottland, Wales).

Onlinebeställningar som gjorts på www.tobiidynavox.com/sv accepteras endast för faktureringsadresser som ligger i Sverige och skickas endast till leveransadresser som ligger i Sverige.

För kunder i övriga länder: Det går inte att göra direktköp på www.tobiidynavox.com ännu. För att köpa någon av våra enheter eller tillbehör ska du kontakta

Priser och moms

 • USA och Kanada www.tobiidynavox.com/en-US
  Priserna på denna webbplats är i amerikanska dollar ($). Amerikanska skatter debiteras alla kunder. De priser som anges på denna webbplats är exklusive moms/skatter och exklusive fraktkostnader. Det totala priset visas för varje beställning under utcheckningsprocessen. Det går inte att köpa från Kanada vid denna tidpunkt.
 • Sverige www.tobiidynavox.com/sv
  Priserna på denna webbplats är i svenska kronor (SEK). Svensk moms (25 %) debiteras alla kunder. Alla priser som anges på denna webbplats är inklusive moms och exklusive fraktkostnader. Det totala priset visas för varje beställning i kundvagnen och under utcheckningsprocessen.
 • Storbritannien www.tobiidynavox.com/en-GB
  Priserna på denna webbplats är i brittiska pund (£). Priserna som anges på produktsidorna eller på andra sidor på denna webbplats är exklusive moms och fraktkostnader, men moms anges separat under nettopriset. Det totala priset visas för varje beställning i kundvagnen och under utcheckningsprocessen.
  Brittisk moms (20 %) debiteras alla kunder såvida du inte ger TOBII DYNAVOX ett giltigt och riktigt intyg om skattebefrielse som gäller för ditt köp av Produkten och den plats som Produkten ska skickas till.
 • Övriga länder www.tobiidynavox.com
  Priserna på denna webbplats är i EURO (€). Svensk moms (25 %) debiteras alla kunder. Alla priser som anges på denna webbplats är inklusive moms och exklusive fraktkostnader på produktsidan. Det totala priset visas för varje beställning i kundvagnen och under utcheckningsprocessen.

Fraktkostnader, leverans, skatter, äganderätt och förlustrisk

 • Leverans och hantering kostar extra om inte annat uttryckligen anges vid tidpunkten för försäljning.
 • Förlust eller skador som uppstår under leveransen, på grund av ett transportföretag som TOBII DYNAVOX har valt, är TOBII DYNAVOX ansvar. Du måste meddela TOBII DYNAVOX inom 30 dagar från faktura- eller bekräftelsedatum om du anser att någon del av ditt köp saknas, är felaktigt eller har skadats.
 • Skatter och tullkostnader: Såvida du inte ger TOBII DYNAVOX ett giltigt och riktigt intyg om skattebefrielse som gäller för ditt köp av Produkten och den plats som Produkten ska skickas till, är du ansvarig för omsättningsskatt, tullskatt och andra skatter i samband med beställningen. Om du inte betalar tullavgifter för leveranser utanför EU och leveransen inte har upphämtats inom 14 dagar vid den angivna destinationsorten, kommer leveransen att skickas tillbaka till TOBII DYNAVOX och du kommer i dessa fall inte att ha rätt till full återbetalning. För alla returer till TOBII DYNAVOX på grund av ej upphämtade Produkter, förbehåller TOBII DYNAVOX sig rätten att ta ut en administrativ och rimlig avgift för att täcka de merkostnader som har uppstått för TOBII DYNAVOX. Du kommer att få tillbaka det överskjutande beloppet på det pris du har betalat till TOBII DYNAVOX för Produkten (exklusive fraktrelaterade kostnader och tullkostnader).
  Obs: För närvarande kan du endast köpa produkter på denna webbplats om du bor i USA!
 • Leveranstider och datum som anges på denna webbplats och/eller i beställningsbekräftelsemejl och/eller följesedlar är endast uppskattningar. TOBII DYNAVOX kommer att arbeta hårt för att skicka beställningar i enlighet med dessa tider och datum, men ska inte hållas ansvariga om de inte lyckas med detta. För Produkter som går att förboka, ger TOBII DYNAVOX en uppskattning om när Produkten kommer att börja skickas. TOBII DYNAVOX förbehåller sig rätten att när som helst uppdatera fraktdatumet för din beställning.
 • Leveransvillkoren är DAP (Delivered At Place – namngiven bestämmelseort, Incoterms 2010). Detta innebär att vi inte tar ut moms, omsättningsskatt, tullavgifter, importavgifter och/eller andra offentliga avgifter på beställningar till länder utanför USA eller Europeiska unionen (EU), eftersom risken för Produkten övergår till dig innan någon tullklarering (i förekommande fall). Det innebär också att TOBII DYNAVOX har levererat Produkten till dig när Produkten lämnas ut till ditt förfogande på anländande transportmedel redo för lossning vid namngiven bestämmelseort. Men om du är en konsument (en fysisk person som lägger en beställning för ändamål som faller utanför din närings- eller yrkesverksamhet), kommer du att stå risken för Produkten när Produkten fysiskt är i din ägo, det vill säga efter tullklarering (i förekommande fall). 
 • Äganderätten till en produkt övergår från TOBII DYNAVOX till kunden efter att produkten har skickats från TOBII DYNAVOX fabriker.

Omarbetad eller nedlagd produkt

TOBII DYNAVOX policy uppdateras och  omarbetas ständigt. TOBII DYNAVOX kan när som helst omarbeta och/eller lägga ner Produkten utan att meddela dig och detta kan påverka information som sparas i din kundvagn online. TOBII DYNAVOX skickar alltid en Produkt som har samma funktionalitet och prestanda som den beställda Produkten, men det kan förekomma skillnader mellan vad som levereras och vad som beskrivs i ett specifikationsblad eller en katalog. Delar som används vid reparation eller service av en Produkt kan vara nya, motsvarande nya eller renoverade.

Programvara

All programvara som tillhandahålls omfattas av ett licensavtal och du godkänner att du är bunden av dessa licensavtal utöver dessa villkor. TOBII DYNAVOX förbehåller sig rätten att distribuera all programvara via nedladdning från denna webbplats eller via andra tjänster som väljs av TOBII DYNAVOX. Detta kan innebära att du behöver installera erforderliga programuppdateringar.

Observera att när du laddar ner ytterligare programvara från t.ex. Apples App Store (iTunes) eller någon annan av TOBII DYNAVOX webbplatser, så tillkommer ytterligare villkor.

Produktfunktionalitet

Enheter med ögonspårning är mätutrustning och prestandan kan variera beroende t.ex. på en persons ögonfärg, ansiktsdrag, glasögon, kontaktlinser eller omgivande ljusförhållanden. Alla specifikationer för Produktens funktionalitet, skriftliga eller i annan form, gäller prestanda sett till världens befolkning och en enskild person kan uppleva både bättre och sämre prestanda.
Alla specifikationer för Produkten, inklusive illustrationer, ritningar, instruktioner, dimensioner, prestandadata och annan information som publiceras på denna webbplats eller på annat sätt görs tillgänglig av oss, avser inget annat än att ge en generell bild av Produkten och dess funktioner. De utgör inte en garanti eller representation av oss att Produkten kommer att uppfylla dessa specifikationer.

Service och support

Serviceerbjudanden kan variera. Utöver dessa användarvillkor kan TOBII DYNAVOX och/eller din tredjepartsleverantör tillhandahålla service och support för utvalda produkter. TOBII DYNAVOX har ingen skyldighet att tillhandahålla service eller support förrän TOBII DYNAVOX har erhållit fullständig betalning för Produkten eller service-/supportavtalet som du har köpt. TOBII DYNAVOX är inte skyldigt att tillhandahålla tredjepartsmärkt service eller support, eller service eller support för produkter eller tjänster som du har köpt via en tredje part, och inte via TOBII DYNAVOX.

Viktig information: Det är ditt ansvar att säkerhetskopiera all befintlig data, mjukvara och program innan du tar emot service eller support (inklusive telefonsupport). TOBII DYNAVOX och/eller din tredjepartsleverantör ansvarar inte för förlust eller återställning av data, program eller förlust av användning av system som uppstår i samband med servicen eller supporten eller någon handling eller underlåtenhet, inklusive försumlighet, av TOBII DYNAVOX eller din tredjepartsleverantör.

TOBII DYNAVOX och/eller din tredjepartsleverantör har inte tillåtelse enligt lag att kopiera piratkopierat eller upphovsrättsskyddat material eller att kopiera eller hantera illegala data. Innan TOBII DYNAVOX och/eller din tredjepartsleverantör tillhandahåller service eller support, intygar du att ditt/dina system inte innehåller illegala filer eller data. Du intygar dessutom att du äger upphovsrätten eller har licens att göra kopior av alla filer på ditt system och att du inte har några data som skulle göra TOBII DYNAVOX eller din tredjepartsleverantör ansvarig för intrång i upphovsrätten om dessa data kopierades av TOBII DYNAVOX och/eller din tredjepartsleverantör. Delar som används vid reparation eller service av Produkt(er) kan vara nya, motsvarande nya eller renoverade.

Garanti

Du underställer dig våra garantibestämmelser (tillgängliga här). Se till att läsa dem noggrant.

Returer och utbyten

TOBII DYNAVOX returpolicy hittar du här och du godkänner dessa villkor. De omfattar även all juridisk information om vår 30 dagars pengarna tillbaka-garanti.

OBS:

 • Kunder inom USA och Kanada:
  Kontakta kundtjänst på css@tobiidynavox.com eller ring avgiftsfritt på 1 800-344-1778 för att be om ett CR-nummer.
 • Kunder i övriga länder:
  Innan du returnerar eller byter ut ett föremål måste du fylla i vårt returformulär (tillgängligt här) för att begära ett returauktoriseringsnummer (RMA) som ska skickas med din retur och för att få en fraktsedel.

Du måste returnera Produkten till oss i ursprunglig eller likvärdig förpackning samt följa anvisningarna som du får av TOBII DYNAVOX via e-post tillsammans med ditt RMA.

Vi täcker kostnaderna för returfrakten, med undantag för tullkostnader och andra kostnader som överstiger portot, om du följer alla anvisningar i vår "30 dagars pengarna tillbaka-garanti" samt andra begränsningar som beskrivs i vår returpolicy. Andra avgifter kan tillkomma.

Om du inte följer vår returpolicy (tillgänglig här) eller andra policyer som tillhandahålls av TOBII DYNAVOX, är TOBII DYNAVOX inte ansvariga för en Produkt som försvinner, skadas, modifieras eller på något sätt bearbetas för kassering eller återförsäljning. Kredit för delvisa returer kan, enligt TOBII DYNAVOX bedömning, bli mindre än fakturabeloppet eller priser på enskilda komponenter på grund av paket- och kampanjprissättning

Reklamation av felaktiga Produkter

TOBII DYNAVOX är endast ansvarigt för ursprungsfel (och inte fel som uppstår på grund av slitage) och en reklamation måste göras till TOBII DYNAVOX direkt efter att du upptäckt eller borde ha upptäckt felet och i vart fall inte senare än 10 dagar från leveransen.

Innan du returnerar en Produkt måste en reklamation göras genom att

 • Kunder inom USA och Kanada:
  kontakta teknisk support på support.na@tobiidynavox.com eller ringa avgiftsfritt på 1 800-344-1778.
 • Kunder i övriga länder::
  fylla i returformuläret (tillgängligt här) för att få ett returauktoriseringsnummer (RMA), som ska visas tydligt på förpackningens utsida.

Obs: Att du får ett RMA-nummer innebär inte att reklamationen är godkänd. Produkter som returneras utan något RMA-nummer kommer inte att behandlas. Produkten måste returneras till TOBII DYNAVOX med originalkvittot och ursprunglig eller likvärdig förpackning, dokumentation och eventuella tillbehör, samt tillsammans med en detaljerad beskrivning av felet. Om något dokument eller någon information saknas hämtar TOBII DYNAVOX inte upp Produkten.

När TOBII DYNAVOX har fått den returnerade Produkten, och under förutsättning att reklamationen har godkänts, kommer TOBII DYNAVOX, efter egen bedömning, att reparera, byta ut, eller betala tillbaka vad du betalade TOBII DYNAVOX för Produkten (inklusive ursprungliga fraktkostnader förutom eventuella kostnader för expressleverans). Observera att TOBII DYNAVOX inte kommer att ersätta dig för skatter, importavgifter och/eller andra offentliga avgifter i samband med import av Produkten. Vissa länder tillåter återbetalning av tull som betalats på produkter som du senare returnerar. Kontakta din lokala myndighet för ytterligare information.

Observera att om du är en konsument (en fysisk person som lägger en beställning för ändamål som faller utanför din närings- eller yrkesverksamhet) är det vårt ansvar att förse dig med en Produkt som uppfyller dina rättigheter som konsument och att ovan är ett tillägg till och inte kommer att begränsa de rättigheter du har enligt tillämplig tvingande lag.

För medborgare utanför Kanada och USA, tänk på att: Produkten måste returneras till TOBII DYNAVOX genom att använda den fraktsedel som tillhandahålls av TOBII DYNAVOX. Om returfrakten inte använder sig av vår returfraktsedel och transportföretaget som vi har valt, kommer TOBII DYNAVOX inte att hämta upp Produkten.

Förfoganderätt

Du får endast använda de Produkter som du köper från denna webbplats för privat bruk och fritidsanvändning. Produkten är inte avsedd för och du får inte använda Produkten för andra kommersiella eller personliga ändamål, såsom t.ex. studier av mänskligt beteende eller andra former av analytiska ändamål. Produkten är inte feltolerant och är följaktligen inte utformad eller avsedd för användning där fel av något slag kan leda till dödsfall, allvarliga personskador, allvarlig fysisk skada eller skada på miljö eller egendom ("Högriskanvändning" ). Produkten får enbart användas i situationer som inte involverar högriskanvändning. Högriskanvändning innefattar exempelvis flygplansnavigering, militär och industriell användning, kontroll av kärnvapen, kemiska anläggningar och andra former av mänsklig masstransport, liksom medicinsk, kirurgisk eller annan användning som är avsedd att stödja eller upprätthålla livsfunktioner.

Du får inte importera eller exportera, direkt eller indirekt, Produkten utan att följa tillämpliga export- och importlagar, eller använda den för ändamål som är förbjudna enligt dessa lagar.

Du får inte ta isär, dekompilera eller på annat sätt försöka härleda källkod, metoder, processer, algoritmer, kunskap eller annan information, eller på något annat sätt dekonstruera någon del av Produkten på något sätt eller vidta andra åtgärder för att härleda konstruktionsinformation om Produkten, och inte heller ge tillstånd till, förorsaka eller hjälpa till med något av ovanstående, utom i den mån ett sådant förbud inte kan verkställas enligt tvingande tillämplig lag, och i sådana fall ska du ge TOBII DYNAVOX detaljerad information om sådana aktiviteter.

Får ej återförsäljas eller exporteras

Du samtycker till att följa alla tillämpliga lagar och förordningar

Du samtycker och intygar att du enbart köper för personligt bruk, och inte för återförsäljning eller export. TOBII DYNAVOX rörelsedrivande bolag och återförsäljare följer TOBII DYNAVOX försäljningspolicy (tillgänglig här).

Vi förbehåller oss rätten att avvisa eller annullera din beställning om vi har rimliga skäl att tro att Produkten är köpt av dig i strid med några lagar eller dessa villkor.

Sekretesspolicy

När du använder denna webbplats samtycker du till villkoren i TOBII DYNAVOX sekretesspolicy som du hittar här. Kunden godkänner uttryckligen och/eller har erhållit alla nödvändiga godkännanden från alla möjliga relevanta parter (t.ex. kundens anställda eller dess underleverantörer ) att TOBII DYNAVOX och de företag världen över som är affilierade med Tobii-koncernen, inklusive dess datatjänstleverantörer och betaltjänstleverantörer, ska ha global rätt att bearbeta och använda uppgifterna som är kopplade till webbköpet (t.ex. namn, adress, kontaktuppgifter såsom e-postadress och telefonnummer, utfärdade beställningar och detaljer om utförda tjänster); och i synnerhet att spara information på en central kunddatabas tillhörande Tobii-koncernen, även efter garantiperioden har gått ut. Detta görs för att selektivt kunna svara på eventuella supportfrågor, garantifrågor och/eller andra följdfrågor från kunden.

Ansvarsbegränsning

TOBII DYNAVOX ACCEPTERAR INGET ANSVAR UTÖVER DE ÅTGÄRDER SOM ANGES HÄRI, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL ANSVAR FÖR ATT EN PRODUKT INTE ÄR TILLGÄNGLIG FÖR ANVÄNDNING, UTEBLIVEN VINST, AFFÄRSFÖRLUSTER ELLER FÖR FÖRLORAD ELLER SKADAD DATA ELLER PROGRAMVARA, ELLER TILLHANDAHÅLLANDET AV SERVICE OCH SUPPORT . FÖRUTOM VAD SOM UTTRYCKLIGEN ANGES HÄRI, KOMMER TOBII DYNAVOX INTE ATT HÅLLAS ANSVARIGT FÖR EVENTUELLA FÖLJDSKADOR, SÄRSKILDA SKADOR, INDIREKTA SKADOR ELLER STRAFFSKADESTÅND, ÄVEN OM DE INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADOR, ELLER FÖR NÅGOT KRAV FRÅN TREDJE PART. DU GODKÄNNER ATT FÖR ALLT ANSVAR I SAMBAND MED KÖP AV EN PRODUKT, ÄR TOBII DYNAVOX INTE SKYLDIGT ELLER ANSVARIGT FÖR NÅGOT SKADESTÅNDSBELOPP ÖVER DET FAKTURERADE BELOPPET FÖR PRODUKTEN IFRÅGA. OAVSETT VAD SOM I ÖVRIGT ANGES I/GÄLLER ENLIGT DETTA AVTAL, SKA DE ÅTGÄRDER SOM LÄGGS FRAM I DETTA AVTAL GÄLLA ÄVEN OM DESSA ÅTGÄRDER INTE UPPFYLLER DERAS HUVUDSAKLIGA SYFTE.

Tillämplig lag och tvister

Parterna är överens om att detta avtal, och eventuella relaterade tvister som uppstår från eller i samband med detta avtal, ska regleras av lagstiftningen i Sverige utan hänsyn till lagval, och eventuella konflikter eller krav som härrör från eller uppkommer i samband med detta avtal ska lösas exklusivt och slutgiltigt genom bindande skiljedom förvaltad av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut ("SCC") i Stockholm. Skiljeförfarandet ska genomföras i Stockholm, Sverige, i enlighet med SCC-reglerna, och du samtycker oåterkalleligen till att underkasta dig dess exklusiva domsrätt. Reglerna för förenklat skiljeförfarande ska gälla, om inte SCC efter egen bedömning bestämmer, med hänsyn till ärendets komplexitet, det omtvistade beloppet och andra omständigheter, att skiljedomsreglerna ska tillämpas. I det senare fallet ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Om du är en konsument (en fysisk person som lägger en beställning för ändamål som faller utanför din närings- eller yrkesverksamhet) ska denna paragraf inte begränsa de rättigheter du har enligt tillämplig tvingande lag. 

Skiljedomen begränsas till tvisten eller striden mellan kunden och TOBII DYNAVOX. Varken kunden eller TOBII DYNAVOX är berättigade att sammanföra eller konsolidera krav av eller mot andra kunder, eller medla något krav som representant eller grupptalan eller i egenskap av ett privat allmänt ombud. Den individuella (ej grupp) karaktären hos denna tvistbestämmelse placeras i det väsentliga i parternas skiljedomsavtal, och om den påträffas icke verkställbar, ska ingen del av tvistbestämmelsen verkställas. Skiljedomsutslag ska vara slutgiltiga och bindande för alla parter, och kan ingå för bedömning i domstol av kompetent jurisdiktion. TOBII DYNAVOX ansvarar inte för betalning av skiljedomsavgifter för enskilda kunder. Om en kund råder över ett krav som är föremål för den rådande partens advokatarvode, eller om det finns ett skriftligt avtal för arvoden, kan skiljedomaren utfärda skäliga arvoden till den rådande parten, under standarderna för arvodesväxling som tillhandahålls under lagstiftning. I annat fall ska varje part betala sina egna kostnader och advokatarvoden, i förekommande fall.

Om du är en konsument (en fysisk person som lägger en beställning för ändamål som faller utanför din närings- eller yrkesverksamhet) inom EU, har du rätt att hänvisa en tvist till Allmänna reklamationsnämnden i Sverige. Nämndens rekommendationer är dock inte bindande.

Övrigt

Även om vi strävar efter att alltid hålla all information på denna webbplats uppdaterad, så kan stavfel förekomma. Vi förbehåller oss rätten att korrigera felaktigheter, utelämnanden, tryckfel, samt fel i specifikation, prissättning, osv. utan föregående meddelande.

TOBII DYNAVOX förbehåller sig rätten att när som helst ändra priser och korrigera eventuella oavsiktliga felprissättningar. Om du redan har ingått ett köpeavtal vid tidpunkten för prisförändringen, har du inte rätt till återbetalning. I händelse av en felprissättning, informerar vi dig om felet och låter dig antingen fortsätta med transaktionen till rätt pris eller annullera beställningen utan att det kostar dig något. Om vi inte kan kontakta dig annulleras din beställning automatiskt.

TOBII DYNAVOX ska under inga omständigheter hållas ansvarigt vid underlåtenhet att fullgöra någon av sina skyldigheter på grund av omständigheter utanför dess omedelbara kontroll, som hindrar, försenar eller förvärrar någon skyldighet som ska uppfyllas av Tobii enligt villkoren, såsom förändringar i lagar och förordningar eller tolkningen därav, agerande av myndigheter, krig, krigshandlingar, arbetskonflikter, blockader, stora olyckor, fel i data eller telekommunikation och valutarestriktioner (inklusive arbetskonflikter där TOBII DYNAVOX är delaktiga).

Om någon del av Avtalet ska anses vara ogiltig eller inte kan verkställas av någon anledning, ska de återstående bestämmelserna fortsätta att vara giltiga och verkställbara.

Tillämplighet

Dessa villkor gäller från och med den 27 mars 2017 och ersätter alla andra villkor som tidigare publicerats av Tobii eller TOBII DYNAVOX för onlineköp av de produkter som finns på denna webbplats.

© Copyright 2021 Tobii Dynavox

AnvändarvillkorRättsligt meddelandeSekretesspolicyReturpolicy