Integritetspolicy

Integritetspolicy för Tobii-gruppen - senast uppdaterad den 25 maj 2018.

Tobii AB (publ) respekterar din personliga integritet. Om du anförtror oss med persondata när du använder våra webbplatser, våra tjänster eller våra produkter (nedan använder vi ordet "tjänster" för enkelhetens skull), kan du vara säker på att den endast kommer att behandlas i enlighet med denna integritetspolicy.

Denna integritetspolicy beskriver hur Tobii hanterar dina personuppgifter i allmänhet. I samband med några av våra tjänster kommer vi att ge dig mer specifik information om vår hantering av dina personuppgifter, och vi kommer, vid behov, be om ditt samtycke innan vi hanterar dina personuppgifter. I slutet av denna policy finns information om hur du kontaktar oss om du har några frågor eller om du tycker att något är oklart.

1. Vilken persondata samlar vi in?

Beroende på vilka tjänster du använder måste vi behandla olika typer av information om dig.

Här är några situationer när vi behandlar din persondata:

 • Personuppgifter och annan information som du (och andra) ger oss. Vi samlar in information som du (och andra) ger oss när du använder våra tjänster. Till exempel:
  • När du registrerar dig för att använda våra tjänster kan vi begära information som ditt namn, e-postadress och telefonnummer.
  • För många av våra tjänster får du möjlighet att skapa en användarprofil (till exempel i en av våra webbaserade tjänster) och lägga till information i din profil efter registrering.
  • Om du köper något från oss samlar vi in ​​information om din transaktion. Det kan vara till exempel din betalningsinformation, inköpshistorik och leverans- och kontaktuppgifter.
  • När du kommunicerar med Tobii, innebär det att du delar med dig av information, som till exempel din e-postadress.
  • Beroende på vilka tjänster du använder har du möjlighet att dela med dig av information om dina fysiska egenskaper, till exempel information om dina ögon, synfel, eller annan hälsorelaterad information.
  • Om du söker kundsupport för någon av våra tjänster, är det ibland nödvändigt för oss att få tillgång till din persondata för att kunna hjälpa dig med ditt problem (till exempel om vi behöver fjärrstyra enheten för att felsöka). I sådana fall kommer vi antingen ta bort data när supportmaterialet har lösts (som i fjärrkontrollfallet) eller lagra data enligt gällande lagringsrutiner inom Tobii-gruppen, om vi finner att du eller Tobii har ett legitimt intresse för att göra det.
  • Vi samlar innehåll och information relaterat till innehåll som du skapar med hjälp av våra tjänster. 
 • Personuppgifter och annan information som automatiskt samlas in om dig när du använder våra tjänster. Vi samlar också information automatiskt när du är ansluten till våra tjänster. Beroende på hur du använder våra tjänster samlar vi in information, till exempel:
  • Information om hur du använder våra tjänster, inklusive information om vilken typ av enhet du använder, dess konfiguration (t.ex. operativsystem och grafikkort), webbläsare och hur enheten fungerar.
  • Information om vilka funktioner du interagerar med på våra tjänster. När du till exempel använder våra enheter kan vi samla information om hur ofta du använder en viss funktion, inklusive från tredje parter.
  • Information om dig och din sociala media-profil om du väljer att använda våra tjänster med hjälp av en sådan. Observera att denna integritetspolicy inte reglerar information som du i övrigt delar i sociala medier.
 • Tredje parter kan ibland också samla in information om dig via tjänsterna, eller ta emot information som samlats in om dig via tjänsterna, i enlighet med nedan.
  • Andra Tobii-bolag
   Vi kan dela med dig av dina personuppgifter inom Tobii-gruppen för att utveckla och förbättra våra produkter och tjänster. Sådan information anonymiseras om möjligt.
  • Tredjepartsföretag
   Några av våra tjänster erbjuder möjlighet att använda ett socialt mediekonto som en åtkomstmetod för tjänsten. Om du väljer att göra det kommer den sociala medieplattformen att få information om att du valde den åtkomstmetoden på en av Tobiis tjänster, och vi kommer att få viss information från ditt sociala mediekonto. Hur den sociala medieplattformen behandlar din information faller utanför ramen för denna integritetspolicy.

2. Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi använder informationen nedan och tillhandahåller våra tjänster till dig och våra partners.

Här är hur:

 • Att tillhandahålla och personifiera våra tjänster. Vi använder den information vi samlar in för att förse dig med våra tjänster. Till exempel använder vi denna information till att:
  • Möjliggöra ditt användande av vår hårdvara, vårt innehåll, våra spel, appar och andra tjänster;
  • Skapa konton och användarprofiler;
  • Kommunicera med dig om våra tjänster;
  • Ge dig teknisk support;
  • Meddela dig om uppdateringar av våra tjänster; och
  • Anpassa din användning baserat på dina aktiviteter, inklusive innehåll, spel, appar och andra tjänster du interagerar med. Detta gör det möjligt för oss att göra våra tjänster unika och relevanta för dig, till exempel genom att visa dig innehåll som är mest relevant för dig.
 • För att förbättra och utveckla din upplevelse av våra tjänster. Vi använder också den information som vi samlar för att förstå, utveckla och förbättra våra tjänster. Till exempel använder vi informationen till att:
  • Söka och analysera input och feedback om våra tjänster;
  • Identifiera och åtgärda tekniska problem på våra tjänster;
  • Bättre förstå, och lära oss av, hur personer använder våra tjänster; och
  • Förbättra tjänster som erbjuds av andra, till exempel tredje parter som erbjuder spel, appar och annat innehåll som är kopplade till våra tjänster.
 • Att främja vårt varumärke och våra tjänster. Vi använder information för att skicka dig reklammeddelanden och på annat sätt marknadsföra och erbjuda våra tjänster. Vi använder också denna information för att mäta hur personer svarar på våra marknadsföringsinsatser. Om du vill avstå från att få marknadsföringsemail, kan du alltid göra det genom att följa instruktionerna i varje sådant reklammeddelande.
 • Att främja säkerhet. Vi använder de personuppgifter som vi samlar in för att främja säkerheten på våra tjänster, t.ex. genom att undersöka misstänkt aktivitet eller brott mot våra villkor eller policyer och skydda våra eller andras rättigheter eller egendom.

3. Hur delas personuppgifter?

För att tillhandahålla och stödja våra tjänster delas information som vi har om dig, under vissa omständigheter. Följande kan se information om dig när du och andra använder våra tjänster.

 • Utvecklare, support och andra online-innehållsleverantörer på våra tjänster. Du kan interagera med innehåll från tredje part, spel, appar och andra erfarenheter genom våra tjänster. Vi kan dela information om dig med dessa partners så att de kan ge dig de erfarenheter som du har begärt, till exempel:
  • Information i din Tobii-profil och om hur du använder våra tjänster. Till exempel kan vi tillhandahålla en leverantör av spel med ditt användar-ID eller liknande, så att den kan leverera ett spel till dig som du köpt inköpt med en av våra produkter.
  • Annan information som du väljer att dela med tredje part genom din användning av tjänsterna. 
  • Delning inom närstående företag. Beroende på vilka tjänster du använder delar vi information med företag som ingår i samma grupp av företag som Tobii ingår i, som Tobii Dynavox, Tobii Pro och Tobii Tech.
 • Tjänsteleverantörer. Vi delar informationen vi samlar in med leverantörer, tjänsteleverantörer, forskare och andra samarbetspartners, som arbetar för oss för att stödja tjänsterna (som att ta emot våra tjänster, uppfylla order, underlätta betalningar, analysera hur människor använder våra tjänster, hantera kreditkortsbetalningar, kundservice eller skicka elektronisk kommunikation på vårt uppdrag).
 • Övriga parter i samband med vissa affärstransaktioner. Om ägandet av Tobii (eller någon del av våra tillgångar) ändras till följd av en fusion, förvärv eller i händelse av konkurs, kan information från eller om dig överföras till ett annat företag.
 • Brottsbekämpning eller rättsliga förfrågningar. Vi delar information med brottsbekämpning eller som svar på rättsliga förfrågningar under de omständigheter som beskrivs i avsnitt 7 nedan. 

Vi delar också avidentifierade eller aggregerade data med andra. "Avidentifierad data" betyder information där vi har anonymiserat data, till exempel genom att ta bort ditt namn och andra data som kan användas för att identifiera dig. "Aggregerad data" är data som har kombinerats med annan data så att den inte identifierar någon viss person. Till exempel tillhandahåller vi utvecklare aggregerad statistik om antalet personer från en viss region som använder våra tjänster, så att utvecklare kan skapa innehåll skräddarsydd för personer på den marknaden.

4. Hur Tobii-företagen arbetar tillsammans

Tobii delar infrastruktur, system och teknik med andra Tobii-företag för att tillhandahålla en innovativ, relevant, konsekvent och säker upplevelse i de tjänster som du använder.

5. Tredje part som tillhandahåller innehåll, marknadsföring eller funktionalitet på våra tjänster

En del av innehållet, marknadsföringen och funktionaliteten i våra tjänster kan tillhandahållas av tredje part som inte är anslutna till oss. Vi arbetar till exempel med företag som hjälper oss att tillhandahålla innehåll inom den tjänst som du köpt.

6. Datalagring och borttagning

Vi lagrar data som identifierar dig tills det inte längre är nödvändigt att tillhandahålla våra tjänster, till exempel när du tar bort ett konto hos oss. Det här är en fall-till-fallbedömning som beror på saker som informationens natur, varför den samlas in och behandlas och vilka lagliga eller operativa behov som finns för att spara den. Till exempel kan vi behålla viss inköpsinformation för bokföring och skatterapporteringsändamål, även efter att du har raderat ett konto hos oss.

När du tar bort ett konto hos oss, tar vi bort eller anonymiserar de uppgifter du gav oss och de uppgifter vi samlade in under din användning av tjänsterna. Varken du eller vi kommer att kunna återställa sådana borttagna eller anonymiserade data.

7. Hur svarar vi på juridiska önskemål och minimerar skadan?

Vi får tillgång till, bevarar och delar information med tillsynsmyndigheter, brottsbekämpande myndigheter eller andra:

 • Som svar på en rättslig förfrågan där vi har goda skäl att tro att lagen i den relevanta jurisdiktionen kräver att vi svarar, att påverkade användare har en anknytning till den jurisdiktionen och att förfrågningen överensstämmer med internationellt erkända standarder.
 • När vi tror på att det är nödvändigt för att: upptäcka, förebygga och hantera bedrägeri eller annan olaglig verksamhet med anknytning till Tobii, våra tjänster, dig eller andra, inklusive som en del av utredningar eller för att förhindra dödsfall eller överhängande kroppsskada.

8. Hur vi använder och överför data som en del av våra globala tjänster

Vi delar information globalt, både internt inom Tobii-koncernen och externt med våra partners för att fullt ut tillhandahålla de tjänster du har köpt eller prenumererat på och / eller annars har rätt att ta del av. Information som kontrolleras av Tobii kommer att överföras eller överföras till, eller lagras och behandlas i USA, Kina och / eller andra länder du inte befinner dig i, för de ändamål som beskrivs i denna policy. Dessa dataöverföringar är nödvändiga för att vi globalt ska kunna fungera och tillhandahålla våra tjänster till dig. Vi använder standardavtalsklausuler godkända av Europeiska kommissionen och bygger på Europeiska kommissionens beslut om tillräcklighet för vissa länder, i tillämpliga fall, för dataöverföringar från EU / EES till USA och andra länder.

9. Ändringar av denna policy

Om vi ​​ändrar denna integritetspolicy meddelar vi sådana ändringar på lämpligt sett, till exempel genom att skicka ett e-postmeddelande till den adress du har angett och / eller meddela via våra tjänster. Om vi ​​gör en administrativ ändring kan vi uppdatera datumet "Senast uppdaterat" längst upp i denna integritetspolicy.

Dataskyddsansvarig för Tobii AB kan kontaktas på dpo@tobii.com. Du har också rätt att lämna in ett klagomål hos den svenska myndigheten, Datainspektionen, www.datainspektionen.se

10. Vad är vår rättsliga grund för behandling av data?

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter varierar beroende på typen av data och situationen. De rättsliga grunderna vi generellt förlitar oss på är följande:

 • Om behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt kontrakt med dig, det vill säga vad vi är skyldiga att tillhandahålla enligt avtalet mellan dig och oss. Våra skyldigheter varierar beroende på vilken tjänst du använder. Vi kan till exempel behöva lagra ditt namn och din adress för att hålla reda på vårt garantiansvar gentemot dig.
 • Med ditt samtycke, som du kan dra tillbaka när som helst. Till exempel när du har gett ditt samtycke till att Tobii använder dina ögonbilder och andra personuppgifter för att utveckla våra algoritmer och därmed våra produkter. Det bör noteras att en återkallelse av ett samtycke ska och kan inte påverka lagenligheten av den bearbetning som redan har utförts baserat på samtycket innan den återkallas.
 • Vi behandlar persondata i enlighet med vad som kan vara nödvändigt för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter. Tobii måste till exempel lagra viss inköpsinformation för att följa skatte- och bokföringsreglerna. Den rättsliga grunden för denna behandling (och lagring) är därför nödvändig för att följa lagstadgade skyldigheter.
 • Ibland kan vi komma att behandla din persondata i syfte att skydda dina och andras vitala intressen. Vid sällsynta tillfällen kan vi behandla dina uppgifter om det är nödvändigt för att skydda dina vitala intressen. I situationer där det finns en omedelbar risk för din hälsa kan vi till exempel dela information med din vårdgivare.
 • Som kan vara nödvändigt för våra (eller andras) legitima intressen. Tobii har ett legitimt intresse att tillhandahålla en innovativ, personlig, säker och lönsam tjänst till våra befintliga och framtida användare och partners, såvida inte dessa intressen bryter mot dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter som kräver skydd av personuppgifter.

11. Hur kan du utöva de rättigheter som ges till dig under GDPR?

Enligt Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) har du rätt att:

 • Få tillgång till dina uppgifter
  Du har rätt att från Tobii få en bekräftelse på huruvida personuppgifter om dig behandlas och, om så är fallet, rätt till tillgång till informationen om bland annat syftet med behandlingen och kategorierna av personuppgifter som Tobii har om dig. På din begäran är Tobii skyldig att förse dig med en kopia av information om behandlingen av dina personuppgifter. 
 • Rätta dina data
  Om det kommer till din kännedom att vissa personuppgifter om dig som behandlas av Tobii är felaktiga, har du rätt att begära rättelse och i vissa fall en rätt att ha komplettera ofullständiga uppgifter.
 • Dataportabilitet 
  Om laglig grund för behandling av personliga data är baserat på antingen (i) samtycke eller (ii) fullgörande av ett avtal mellan dig och Tobii, har du rätt att ta emot data som du har lämnat oss i ett vanligt förekommande och maskinläsbart format och har rätt att överföra sådana data till en annan personuppgiftsansvarig
 • Radera din data
  Du har rätt att begära att Tobii raderar dina personuppgifter när, till exempel, (i) uppgifterna inte längre är nödvändiga i förhållande till syftet med att de samlades in, (ii) du återkallar ditt samtycke, (iii) om du protesterar mot behandlingen och det inte finns några övergripande legitima grunder för behandlingen, eller om (iv) personuppgifterna har behandlats olagligt.
 • Begränsa och motsätta dig viss behandling av din data
  Du har rätt att begära att Tobii ska upphöra att behandla dina data när, till exempel, (i) du bestrider noggrannheten i personuppgifterna, eller (ii) om Tobii inte längre behöver vissa uppgifter för bearbetningens ändamål.

Lär dig mer om dina rättigheter och hur du kan utöva dem genom att antingen kontakta Tobii på dpo@tobii.com eller få information från lämplig tillsynsmyndighet.

12. Kontakta oss

Den personuppgiftsansvarige som ansvarar för din information är Tobii AB (publ) som du kan kontakta via e-post på dpo@tobii.com eller per post på:

Att: Dataskyddsansvarig
Tobii AB (publ):
Box 743
182 17 Danderyd
Sverige

© Copyright 2021 Tobii Dynavox

AnvändarvillkorRättsligt meddelandeSekretesspolicyReturpolicy