Utbildning i ALL och Animega-IS, Verktyg för starten på läs- och skrivresan

Virtual Training
Wednesday, November 11, 2020

Training Type: Onlineträning

Description:

Välkommen på vår utbildning om ALL och Animega-IS

Tid: 15 - 16:15

Målgrupp: du som stöttar någon i sin läs- och skrivinlärning

ALL (Accessible Literacy Learning) - är ett evidensbaserat program för att lära ut grundläggande läsförmåga till personer utan eller med begränsat tal.

Under denna timme tillsammans vi visar bla vi hur du kommer igång, lägger upp dina elever och anpassar innehållet och de olika lägena i programmet till personen som ska använda det.

Animega-IS - (interaktiv språklek) är en evidensbaserad app som är skapad för att stimulera språk- och kommunikationsutvecklingen hos elever som är i färd med att upptäcka skriftspråkets mysterier. Vi visar under utbildningen hur du kommer igång att använda appen.

Presentationen hållas av vår logoped och utbildare Kristina Rex.

 

Mer information och länk till utbildning kommer i ditt bekräftelsemejl efter registrering.

 

Med vänlig hälsning / Tobii Dynavox Sverige

Sweden.sales@tobiidynavox.com

 

Produktintroduktionen är givetvis kostnadsfri!

Tipsa gärna andra som kan vara intresserade av att deltaga!

Date & Time: Wednesday, November 11, 2020 03:00 PM - 04:15 PM CET

Presenter: Kristina Rex - Logoped och utbildare på Tobii Dynavox

This is the logo for the Power Academy

© Copyright 2021 Tobii Dynavox

Terms & ConditionsLegal NoticePrivacy Policy