Skolvecka! - Introduktion av Boardmaker 7 / ALL / Animega-IS

Virtual Training
Tuesday, October 27, 2020

Training Type: Onlineträning

Description:

Välkommen på vår produktintroduktion av: Boardmaker 7, ALL och Animega-IS

 

Tid: 15:00 - 15:45

Målgrupp: du som arbetar med och/eller inom skolans värld

Dessa 45 minuter som hålls på Zoom, är specialriktade till dig som arbetar inom och/eller med skolan kommer vi presentera våra produkter:

  • ALL (Accessible Literacy Learning) - är ett evidensbaserat program för att lära ut grundläggande läsförmåga till personer utan eller med begränsat tal.
  • Animega-IS - (interaktiv språklek) är en evidensbaserad app som är skapad för att stimulera språk- och kommunikationsutvecklingen hos elever som är i färd med att upptäcka skriftspråkets mysterier.
  • Boardmaker 7 - ett komplett verktyg för att skapa bildstödsmaterial med tillgång till 45.000+ PCS-symboler. I programmet finns mer än 300 mallar att utgå ifrån eller så kan du skapa eget material från grunden. Du kan även ladda upp gamla Boardmakerfiler att arbeta i eller bläddra i det stora biblioteket av delat material från andra Boardmakeranvändare.

 

Tillsammans är dessa tre är en bra kombination av program för er som arbetar i skolan. Vi kommer vid detta tillfälle att ge en översiktlig presentation av programmen och deras viktigaste funktioner. Utbildningstillfällen för respektive produkt kommer framöver.

Presentationen hålls av vår logoped och utbildare Kristina Rex.

 

Mer information och länk till utbildning kommer i ditt bekräftelsemejl efter registrering.

 

Med vänlig hälsning / Tobii Dynavox Sverige

Sweden.sales@tobiidynavox.com

 

Produktintroduktionen är givetvis kostnadsfri!

Tipsa gärna andra som kan vara intresserade av att deltaga!

Date & Time: Tuesday, October 27, 2020 03:00 PM - 03:45 PM CET

Presenter: Kristina Rex - Logoped och utbildare på Tobii Dynavox

This is the logo for the Power Academy

© Copyright 2021 Tobii Dynavox

Terms & ConditionsLegal NoticePrivacy Policy