AKK och kognitivt stöd i skolmiljö, i samarbete med Frölunda Data (Karlstad)

[Missing text '/eventcalendarpage/' for 'English']
Monday, April 15, 2019

Description:

Välkomna till en kostnadsfri temaeftermiddag för att utbilda och inspirera till användning av alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) och kognitivt stöd i er skola.

Gruppen personer i behov av särskilt stöd växer, både inom sär- och grundskolan. Det pratas mycket om att skapa en kommunikativ miljö men vad behövs för att göra det, rent praktiskt? Hur kan AKK och kognitivt stöd kombineras och vad är egentligen skillnaden mellan en pratkarta och ett bildstöd?

Att förbättra kommunikativ och kognitiv miljö skapar goda förutsättningar för både elever och lärare att möta kunskapskraven i läroplanen.

Utbildningen hålls i av Simon Sjöholm på Frölunda Data och Anna Fransson legitimerad logoped och utbildare på Tobii Dynavox.

Lärandemål:

Översiktlig kunskap om AKK, vad det är, vilka typer det finns, varför det behövs och hjälpmedel som finns för att få det fungera i verkligheten.
Inkluderar kort genomgång av robusta AKK-appen Snap + Core First och gratisappen Pathways som innehåller AKK-lektionsplaner för ett helt år.

Översiktlig kunskap om kognitivt stöd, vad det är, olika typer och användningsområden i skolan.
Genomgång av tidshjälpmedel, hur man skapar en bra NPF-lärmiljö och hur ljudmiljön kan påverka både elever och lärare.

Grundläggande kunskaper i att tillverka kommunikativt och kognitivt stöd.
Inkluderar genomgång i Boardmaker.

Målgrupp: Chefer, lärare, rektorer, arbetsterapeuter, logopeder, specialpedagoger med mera

För frågor: Kontakta Simon Sjöholm, simon.sjoholm@frolundadata.se  eller 08-55 11 12 01

www.frolundadata.se

Date & Time: Monday, April 15, 2019 03:00 PM - 06:00 PM CET

Location:

Biografen på Sundsta Älvkullegymnasiet   Sundstavägen 27,  Karlstad,  Värmlands län  65463,  Sverige

Presenter: Anna Fransson och Simon Sjöholm

© Copyright 2021 Tobii Dynavox

Terms & ConditionsLegal NoticePrivacy Policy