Förskrivarutbildning Snap + Core First KommSyn Stockholm

[Missing text '/eventcalendarpage/' for 'English']
Thursday, September 13, 2018

Description:

Välkomna till en teoretisk och praktisk genomgång av den symbolbaserade robusta AKK-mjukvaran Snap + Core First som kommer att kunna finnas i samtalshjälpmedel från Tobii Dynavox och som app till egen iPad eller Windowsenhet.

Snap är framtaget till både Windows och iPad för att vara intuitivt och lätt att komma igång med. Snap består av den forskningsbaserade siduppsättningen Core First som hjälper till att kontinuerligt utveckla ordförråd och kommunikation. Core First består av tre delar för kommunikativ framgång: språklig utveckling, delaktighet/engagemang samt läs- och skrivkunnighet.

Pathways för Core First är en gratis hjälpapp som innehåller en stor mängd färdiga övningar inom områdena språklig, social, strategisk och operationell förmåga liksom forskningsbaserade tips till kommunikationspartners.

Målet är att lära sig om detta system för att stötta personer med varierande kommunikativa-, kognitiva- och fysiska förutsättningar.

Denna utbildning gäller enbart förskrivare. Information om anmälan hänsvisas till 

Lena Tinglöf
Utbildningshandläggare
KommSyn

Date & Time: Thursday, September 13, 2018 08:30 AM - 12:00 PM

Location:

KommSyn Stockholm  Bergtallsvägen 10,  Älvsjö,  Älvsjö  12560,  Sverige

Presenter: Anna Fransson

Anna är legitimerad logoped och arbetar som utbildare på Tobii Dynavox.

© Copyright 2021 Tobii Dynavox

Terms & ConditionsLegal NoticePrivacy Policy