Google Assistant i Communicator 5

Virtual Training
Thursday, April 22, 2021

Training Type: Webinar

Description:

Google Assistant och andra talstyrda lösningar lämpar sig ypperligt för AKK-användning. Vi kikar på hur man kan använda det i Communicator 5.


Längd:              cirka 30 minuter

Målgrupp:       Alla är välkomna. The more the merrier!

Course Content Level: All Learners

Date & Time: Thursday, April 22, 2021 11:30 AM - 12:00 AM CET

Cost: Free of Charge

Presenter: Magnus Sundelin

© Copyright 2021 Tobii Dynavox

Terms & ConditionsLegal NoticePrivacy Policy