Öva ögonstyrning med Communicator 5

Virtual Training
Thursday, February 11, 2021

Training Type: Webinar

Description:

Bygg och hitta bra aktiviteter i C5 för att motivera och öva ögonstyrning. Vi kollar sånt som finns, hur vi kan anpassa och bygga egna.


Längd:              cirka 60 minuter

Målgrupp:       Alla är välkomna. The more the merrier!

Course Content Level: All Learners

Date & Time: Thursday, February 11, 2021 03:00 PM - 04:00 PM CET

Cost: Free of Charge

Presenter: Magnus Sundelin

© Copyright 2021 Tobii Dynavox

Terms & ConditionsLegal NoticePrivacy Policy