Genomgång av manövermetoder och inställningar i Snap Core First

Virtual Training
Thursday, February 25, 2021

Training Type: Webinar

Description:

Ögonstyrning, kontaktskanning, pekstyrning i olika valörer. Det finns många sätt och många inställningar vi kan använda. Här går vi igenom hur det funkar.


Längd:              cirka 60 minuter

Målgrupp:       Alla är välkomna. The more the merrier!

Course Content Level: All Learners

Date & Time: Thursday, February 25, 2021 03:00 PM - 04:00 PM CET

Cost: Free of Charge

Presenter: Magnus Sundelin

© Copyright 2021 Tobii Dynavox

Terms & ConditionsLegal NoticePrivacy Policy