TemaTorsdag - Assisterat spelande med ögonen

Virtual Training
Thursday, November 25, 2021

Training Type: Webinar

Description:

Assisterat spelande betyder att vi som ögonstyrare spelar tillsammans med en annan för att hjälpas åt i spelens härliga värld. Vi kommer visa hur det kan gå till i några populära spel.


Längd:              cirka 45-60 minuter

Målgrupp:       Alla är välkomna.

Course Content Level: All Learners

Date & Time: Thursday, November 25, 2021 11:30 AM - 12:30 PM CET

Cost: Free of Charge

Presenter: Magnus Sundelin

Register

In order to be able to support you we will process your personal data according to our Privacy Policy.

© Copyright 2021 Tobii Dynavox

Terms & ConditionsLegal NoticePrivacy Policy