Rehadapt och monteringslösningar

Virtual Training
Wednesday, November 11, 2020

Training Type: Webinar

Description:

Under den här presentationen utgår vi från temat Vikten av att hitta rätt monteringslösning. En kommunikationsenhet måste finnas på rätt ställe vid alla tillfällen.

Vi går igenom grunderna för Rehadapts monteringar och en ger en översikt för olika lösningar för rullstolar, sängar, stolar, bord, hemmet och för skolan.

Slutligen går vi igenom VMS, Virtual Mounting Solutions som vi erbjuder till den svenska marknaden. VMS är en tjänst där man får en skräddarsydd monteringslösning från Rehadapts specialister. 

Utbildningen riktar sig framförallt till er som arbetar och är delaktiga i monteringen, som tekniker, arbetsterapeuter och logopeder.


Kursen ges via Zoom och på Engelska av Robert Kohls från Rehadapt och Magnus Sundelin, Tobii Dynavox.

Course Content Level: Introductory

Date & Time: Wednesday, November 11, 2020 02:30 PM - 04:00 PM CET

Cost: Free of Charge

Open Seats: 82

Presenter: Magnus Sundelin

© Copyright 2021 Tobii Dynavox

Terms & ConditionsLegal NoticePrivacy Policy