Genomgång - Computer Control

Virtual Training
Thursday, October 15, 2020

Training Type: Webinar

Description:

Detta utbildningstillfälle riktar sig till dig som är intresserad av att lära dig mer om Computer Control. Innehållet är inriktat mot dem som jobbar med, eller är en användare som vill styra sin Windowsdator med ögonen.


Längd:              45 minuter

Målgrupp:       Utbildningen är tänkt för anhöriga, användare, assistenter, lärare och förskrivare, dvs alla som vill lära sig mer om programmet för att kunna supportera en användare.

Course Content Level: All Learners

Date & Time: Thursday, October 15, 2020 01:00 PM - 01:45 PM CET

Cost: Free of Charge

Open Seats: 17

Presenter: Magnus Sundelin

© Copyright 2021 Tobii Dynavox

Terms & ConditionsLegal NoticePrivacy Policy