Från Sverige till Kina: Att lyckas med implementation

On Location Training
Tuesday, March 26, 2019

Training Type: Tobii Dynavox Learning Lounge Session

Description:

Helena Wandin är doktorand på Uppsala universitet, medförfattare till Barn med funktionsnedsättning samt logoped på Nationellt Center för Rett syndrom och närliggande diagnoser. Helena har föreläst nationellt och internationellt och är med i en internationell projekt som arbetar med riktlinjer för kommunikationsinsatser för personer med Retts syndrom. Helena kommer i denna föreläsning prata om arbetet med att skapa de internationella riktlinjerna och hur de användes i ett AKK-projekt i Kina.

Course Content Level: Introductory

Date & Time: Tuesday, March 26, 2019 03:30 PM - 04:00 PM CT

Cost: Free of Charge

Open Seats: 17

Presenter: Tobii Dynavox Staff

© Copyright 2020 Tobii Dynavox

Terms & ConditionsLegal NoticePrivacy Policy