Ögonstyrning som manövermetod– för yrkesverksamma i vård och skola - Mörby

Virtual Training
Friday, April 24, 2020

Training Type: Workshop

Description:

 

Ögonstyrning som manövermetod– för logopeder, tekniker, arbetsterapeuter, specialpedagoger och hjälpmedelskonsulenter

Detta utbildningstillfälle riktar sig till dig som vill lära dig mer om ögonstyrning och hur du praktiskt kan hjälpa användare i behov av denna manövermetod.

Under kursen kommer vi att gå igenom hur våra ögon fungerar, tekniken bakom ögonstyrning och de möjligheter det innebär för användaren. Teorin mynnar ut i praktiska övningar kring olika behov och scenarier.

Vi går igenom Tobii Dynavox olika verktyg, erfarenheter från fältet och praktiska tips hur vi får det att fungera.

Huvudmålet är att du ska känna dig komfortabel och redo att arbeta med patienter som redan använder, eller har behovet av att kommunicera med hjälp av ögonen.

 

Längd:                                 3 timmar

Om ni har frågor, ring eller mejla: magnus.sundelin@tobiidynavox.com, 0709-810 640

Date & Time: Friday, April 24, 2020 01:00 PM - 04:00 PM CET

Location:

Tobii AB, Karlsrovägen 1  Tegelhuset nedanför parkeringen,  Danderyd,    18253,  Sverige

Presenter: Magnus Sundelin

Applikationsspecialist på Tobii Dynavox

This is the logo for the Power Academy

In order to be able to support you we will process your personal data according to our Privacy Policy.

© Copyright 2020 Tobii Dynavox

Terms & ConditionsLegal NoticePrivacy PolicyHIPAA Policy